BEGRAFENIS VAN EENZAME ZIEL VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN TWAALFDE JAARGANG 20-2-1976 NUMMER 260 MOGEN WD DE ABONNEES, DIE HUN ABONNE MENTSGELD VOOR 1976 NOG NIET HEBBEN BETAALD NOG EENS VRIENDELIJK VERZOEKEN DIT THANS SPOEDIG TE DOEN FL. 17.50 NAAR GIRO 98 10 62 TJï.V. T KLEINE KRANTSJE. OOK KAN AAN KANTOOR WORDEN BETAALD, UITSLUITEND ECHTER VAN DINSDAG TOT EN MET VRDDAG, 'S MORGENS TUSSEN NEGEN EN TWAALF UUR. 'S MIDDAGS EN VAN ZATERDAG TOT EN MET MAANDAG ZIJN WD GESLOTEN. 'T KLEINE KRANTSJE HET IS EEN TRIESTE PLAAT. DIE WIJ VANDAAG OP DE VOORPAGINA VAN DIT KLEINE KRANTSJE AFDRUKKEN. MAAR JA, DIT HOORT ER NU EENMAAL BIJ EN HET LEVEN GAAT DOOR ZULLEN WE MAAR ZEGGEN. DE FOTO IS IN DE WINTER VAN 1940 DOOR ONZE ABONNEE, DE HEER L. DOODKORTE GEMAAKT EN BIJ DE EERSTE OOGOPSLAG WEKT HET BEELD BIJZONDER NEERSLACHTIGE VERONDERSTELLINGEN OP. IS DIT DE BEGRAFENIS VAN EEN EENZAME ZIEL, DIE ZONDER DE GERINGSTE BELANGSTELLING VAN FAMILIE EN VRIENDEN NAAR Z'Nv LAATSTE RUSTPLAATS WORDT GEBRACHT TJA, WIE ZAL HET ZEGGEN - MENSEN "UIT HET VAK" MISSCHJEN WE HEBBEN DE FOTO VOORGELEGD AAN DF. HEREN VAN DE LAATSTE EER IN HET HEER IVOHUIS EN EERLIJK GEZEGD KEKEN DIE ER HEEL VREEMD VAN OP. EEN BEGRAFENIS MET VIER DRAGERS IN PLAATS VAN ZES. MET MAAR EEN PAARD IN PLAATS VAN TWEE, MAAR WEL "GEDEKT" EN MET DRAGERS MET OPEN BOORDEN IN PLAATS VAN GESLOTEN OM DE HALS - HOE KON DAT ALLEMAAL ENFIN, OM HET LANGE PEINZEN KORT TE VERKLAREN: DE CONCLUSIE LUIDDE TENSLOTTE, DAT DIT EEN OVERBRENGING MOET ZIJN GEWEEST, DUS GEEN BEGRAFENIS, MAAR HET VERVOEREN VAN EEN STOFFELIJK OVERSCHOT VAN EEN V.AN ONZE ZIEKENHUIZEN NAAR DE WONING VAN DE OVERLEDENE. EN DAT KAN NATUURLIJK BEST, WANT U HEBT AL LANG GEZIEN, DAT DE FOTO BIJ DE WESTERPLANTA GE IS GEMAAKT. LET U TENSLOTTE NOG EVEN OP DE WANDELAAR LINKS. DIE KEURIG Z'N HOED AFNEEMT OP HET MOMENT, DAT DE LIJKKOETS HEM PASSEERT. "DAT ZIE JE TEGENWOORDIG NIET OF NAUWELIJKS MEER" ALDUS DE HEREN VAN DE LAATSTE EER. "OOK ZIJN ER NIET VEEL AUTOMOBILISTEN MEER, DIE STOPPEN, WANNEER ZE EF.N BEGRAFENISSTOET ZIEN NADEREN." ZO VERANDERT ER VAN ALLES. OOK OP DIT GEBIED.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1