RONDDE EERSTE KANAALSBRUG Corsetry „Lucien" Uw speciaalzaak VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN TWAALFDE JAARGANG 12-6-1976 NUMMER 268 Foundation - Lingerie - Corsetry en Badkleding. 'T KLEINE KRANTSJE -- -m* - - -w VANDAAG OP DE VOORPAGINA VAN 'T KLEINE KRANTSJE WEER EEN FOTO UIT DE SERIE, DIE ONZE ABONNEE, DE HEER JELLE FOPPEMA TE LEEUWARDEN HEEFT GEMAAKT VANAF HET TOPJE VAN DE ZESTIG METER HOGE STRAALVERBINDINGSTOREN VAN DE P.T.T. VOOR DEZE OPNAME RICHTTE HIJ DE LENS VAN ZIJN CAMERA OP HET ZUIDOOSTEN EN WAT WE HIER ZIEN ZIJN DE HUIZEN VAN DE OOSTERGRACHTSWAL, DE ZUIDERGRACHTSWAL, DE KANAALSTRAAT, HET BEGIN VAN DE EMMAKADE EN NOG ENKELE STRATEN, DIE DAAR ACHTER LIGGEN. OP DE VOORGROND RECHTS ZIEN WE NOG EEN STUKJE VAN DE NIEUWE - V - - OOSTERSTRAAT, EN EEN DEEL VAN DE GEDEMPTE KEIZERSGRACHT - VERDER GUNT DE FOTOGRAAF ONS EEN INTERESSANTE BLIK ACHTER DE MUREN VAN DE GEVANGENIS. OF BETER GEZEGD HET HUIS VAN BEWARING, DE EIGENLIJKE GEVANGENIS LIGT RECHTS BUITEN HET BEELD. OVERZAL ZIEN WE AUTO'S RIJDEN, MAAR SCHEEPVAART IS ER NIET: DE LINEAALRECHTE OOSTERGRACHT IS EEN BINNENHAVEN GEWORDEN, MAAR DAN WEL EEN ZONDER FLEUR - WAAR DE SCHEPEN EN DE SCHIPPERS ONTBREKEN HEBBEN DE BREDE BUITENGRACHTEN WEINIG BEKORING MEER. (Voorheen Sint Jacobstraat) HOFPLEIN 33 LEEUWARDEN TELEFOON 27100

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1