GASHOUDERS: VERLEDEN TDD DE VAKANTIES EN T KLEINE KRANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN TWAALFDE JAARGANG 10-7-1976 NUMMER 270 'T KLEINE KRANTSJE JONGERE LEZERS, DIE DEZE FOTO VAN TWEE MACHTIGE GASHOUDERS ZIEN ZULLEN ER WEL GEEN FLAUW BEGRIP VAN HEBBEN, WAAR DEZE PLAAT IS GEMAAKT, WANT VAN ALLES WAT WE HIER ZIEN IS ER NU NIETS MEER: HET HUISJE - MET HET LINNENREK LINKS - IS VERDWENEN. DE GASHOUDERS ZELF ZIJN WEG, HET BOUWWERKJE RECHTS IS EVENEENS DE WEG VAN ALLE STOF GEGAAN. WEL, DE FOTO IS IN DE BLEEKLAAN GEMAAKT, DE STRAAT LINKSAF IS HET CAMBUURSTERPAD RICHTING STADSGRACHT EN DE GASHOUDERS STONDEN OP HET TERREIN VAN WAT NU DE FRIGAS IS. HET IS ALLEMAAL VERLEDEN TIJD, ALTHANS WAT HET ONROEREND GOED BETREFT. DE JONGENS EN MEISJES, DIE OOK OP DEZE FOTO KWAMEN ZULLEN ER NOG WEL ZIJN, MAAR HET JONGSTE IS ER DAN WEL AF. ZO GAAT HET, DE TIJD STAAT NIET STIL EVENALS VORIGE JAREN ZULLEN DE ZOMERVAKANTIES HUN INVLOED UITOEFENEN OP HET VERSCHIJNINGSSCHEMA VAN 'T KLEINE KRANTSJE. HELAAS MOGEN WE WEL ZEGGEN, MAAR OOK DRUKKERS, FOTOGRAFEN EN ALLE ANDEREN, DIE BETROKKEN ZUN BIJ HET TOTSTANDKOMEN VAN ONZE KRANT, WILLEN WEL EENS EEN PAAR WEEKJES HET WERK LATEN RUSTEN OM LEKKER IN DE ZON TE GAAN ZITTEN. HET EERSTVOLGENDE KLEINE KRANTSJE, NUMMER 271, ZAL DAAR OM VERSCHIJNEN OP 6 AUGUSTUS. HET DAAROPVOLGENDE NUMMER, 272, VALT OP 28 AUGUSTUS BIJ ONZE ABONNEES IN DE BUS, EN DAARNA VESCHIJNEN WE WEER ALS VANOUDS, OM DE VEERTIEN DAGEN, VOOR ZOVER U HET FEEST NOG TE GOED HEBT, WILLEN WIJ U ALLEN GRAAG EEN PRETTIGE VAKANTIE TOEWENSEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1