VOOR T KRANTSJE BIJZONDERE DAG 4 mü Uw eigen bank Friesland Bank t ^ICleine ^ICranteje leeet iedereen WARENSCHOUW Hierbij twee foto's; waarvan voor een grote groep Leeuwarder winkeliers een prettige herinne ring verbonden is. Ze zijn opgenomen in de oude foyer van de Harmonie, na afloop van de eerste 'Warenschouw' (1949?). Dit was een tentoon stelling - evenement, waar plm. 60 - 70 winkeliers uit onze stad een stand hadden opgebouwd. Dit gebeurde destijds nog vrij primitief met latwerk en golf- karton. Dit bouwen, etaleren en deco reren was een kwestie van een paar dagen, en moest slechts door een handje vol artistieke mensen gebeuren o.a. de heren - Tanja - Rinsnia - Jorna - Gramsma - Nauta - en onderge tekende, zodat wij enige nachten ons bed niet zagen. Het succes was geweldig en er ontstond een hechte band tussen de deelnemers onderling, juist door de ongekunstelde manier, waarop een en ander gebeurde. Direkt na afloop van die eerste beurs dronken de deelnemers op Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. HET IS VANDAAG VOOR 't KLEINE KRANTSJE EEN BEETJE EEN BIJZONDERE DAG: HET NUMMER, DAT NU VER SCHIJNT, DRAAGT HET RONDE GETAL VAN 275 EN BOVENDIEN GAAN WE NU DE DERTIENDE JAARGANG IN. DAT WIL DUS ZEGGEN, DAT ONZE KRANT ALWEER TWAALF JAAR BESTAAT. DAT IS GEEN GEIJKT GETAL OM ER DE VLAG VOOR UIT TE STEKEN, MAAR TOCH STAAN WE ER EVEN BIJ STIL. TWAALF JAAR IS TOCH EEN HELE REK. ZEKER IN DEZE STORMACHTIGE TIJD, NU ZOVEEL KRANTEN HET LOODJE MOETEN LEGGEN OF GEDWON GEN WORDEN TE FUSEREN MET ANDERE. HET ZAL. MOGEN WE VERWACHTEN, OOK EEN ERGE LANGE TIJD ZIJN IN DE OGEN VAN HEN, DIE 't KLEINE KRANTSJE INDERTIJD GEEN LANG BESTAAN TOEDACH TEN, OMDAT DE VOORRAAD LEESTOF VOOR DEZE BIJZONDERE UITGAVE WEL SPOEDIG UITGEPUT ZOU ZIJN. WELNU. DE ARCHIEVEN, WAARUIT WE KUNNEN PUTTEN. ZIJN NU BETER GEVULD DAN OOIT EN WE HEBBEN NOG ZOVEEL OP ONS PROGRAMMA STAAN, DAT WE NOG LANG NIET ZIJN UITGEPRAAT. VOL GOEDE MOED GAAN WE DAAROM DEZE NIEUWE JAARGANG IN. DANKBAAR VOOR HET VELE MEDELEVEN, DAT WE TOT DUSVER MOCHTEN ONDERVINDEN EN VOOR DE TOEKOMST GRAAG VERTROUWEND OP DE BLIJVENDE MORELE EN DAADWERKELIJKE STEUN VAN ZOVELEN. Feeststemming in de Harmonie: vJji.r. de heren Nauta, etaleur, Arendshorst, etaleur, Braams (met een half hoofd) en Jorna. Op de foto hieronder "dressman" Arendshorst in actie voor de Leeuwarder winkeliers en hun dames. de goede afloop in de foyer nog gezellig een borreltje. Wij kwa men toen op het idee om een modeshow met heren te houden en spoedden ons voor de nodige attributen naar diverse stands, waar al dit schoons voorhanden was. Zelfs de rubber - corsetten van fa. Annyas uit de Schrans waren niet veilig. De heer Jorna van Modehuis 'Beatrix' ook uit de Schrans fungeerde voor zgn. 'Ladyspeaker' terwijl de heren Braams Sr. en Wanda, mijn collega etaleur Nauta in een rubbercorset hesen. Algehele hilariteit en dus een avond vol lol. Ditzelfde geintje haalden wij later met een stel anderen (waaronder accordionist Jan Go- rissen) uit, in het cafe - restaurant van Klaas Siderius aan de Wirdumerdijk. Hier zat het vooral tijdens de Kermis - week vól stamgasten en heerste er een ongelooflijk gezel lige sfeer. Ik moest toen in opdracht van Klaas, zijn tent (zoals hij hetzelf altijd zei) omtoveren tot een 'Wienercafe' kompleet met zeker 100 trossen echte druiven aan de wand en een boerenwagen aan het pla fond. Hij spaarde kosten noch moeite om zo'n sfeer te scheppen. Ik denk nog vaak terug aan al die fijne klanten, waarvoor ik mocht werken met mijn reklame - atelier. Ik garandeer u exclusieve copy, indien u twee van deze mensen eens onder de loupe zou nemen, nl. Tom Henkes uit de ijssalon op de hoek van de Koningstraat, (dit noemden wij 'De negerhut van Oom Tom). Hij is nu te vinden als DON - JUAN in het bejaardentehuis Triotel aan de Jansonusstraat. Ten tweede Frans Veenstra (helaas overleden) van de siga renwinkel op de Voorstreek. Ik had grote bewondering voor zijn inventiviteit. Hij zat barstensvol technische ideeën, welke ik vaak voor hem uitwerkte. Dit deed ik vanwegeLjhet onge mak aan zijn handen/ Hij was vaak een stimulator voor anderen, als het om zaken ging. Het is allemaal echt nog geen geschiedenis, maar nogmaals, het zal bij velen, na 27 jaar herinneringen oproepen en aan het schrijven zetten. Utrecht Ph.S .Arendhorst. REÜNIE De Koningin Wilhelminaschool heeft dit jaar vijftig jaar bestaan, een heugelijk feit. dat aanleiding gaf tot feestvreugde bij het huidige schoolbestuur, de leer krachten cn de leerlingen. Een aantal oud - leerlingen meent, dat deze feestvreugde niet be perkt moet blijven tot de gene ratie van nu. maar vindt, dat dit een pracht gelegenheid is om nog eens bijelkaar te kome'n in een reünie. Er zijn al vergevorderde plannen voor en het is de bedoeling deze reünie te houden op zaterdag 13 november. De organisatoren stel len zich voor, dat dit een prachtige dag kan worden, vooral wanneer er zoveel mogelijk oude schoolfoto's worden meegeno men. Aanmeldingen cn suggesties voor deze dag worden graag telefo nisch ontvangen op de volgende adressen, maar dan na zes uur: De heer Boonstra: 05100 - 22959; mevrouw Van Riezen: 05100 - 63942; mevrouw Visser: 05109 - 1596. Wacht U niet te lang met Uw reactie? Leeuwarden De Initiatiefnemers.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 4