^HiETUM itppii Fa. J. Otma GflNZEVODRT FRAPPANTE FOTO'S VAN VROEGER. stoffen-tapijten schrans27-67- teeawantai „FEDDE DIJKSTRA FA.S.I POSTMA CAF tuin en dier Gereedschap voor jaren /rA 2 GEREEDSCHAPPEN PASFOTO'S Slmon de Vries J. J. TOUWEN Eewal 51 b Leeuwarden Telef. 26684 't ^ICleine I^Lrantdje leeet iedereen Jammer van die mooie trouwkaarten van drukkerij Wielsma uit de Ossekop 9 Wirdumerdijk 21, Leeuwarden Telefoon 30649 OVER TRADITIE GESPROKEN Reeds generaties lang, is de naam Ganzevoort een begrip op het gebied van piano's en orgels. Alleen de betere merken. PIANO'S: Bechstein, Ibach, Schimmel, Förster, Rosier, Rippen, Ya maha. ORGELS: Yamaha, Viscount, Farfisa, Studio, Solina, Philcorda, Heyligers. Vakkundig, persoonlijk advies Prettige begeleiding Vertrouwde nazorg Doorlopende demonstratie Nieuwestad 103 Leeuwarden) Tel. 05100 - 25693. Sinds 1909 een muzikaal begrip Een foto alt duizenden, zou je zo zeggen, een van de vele, vele trouw foto's, die er dagelijks worden gemaakt. En toch... een hoogst merkwaardige kiek, die zeker thuishoort in de rubriek van de Frappante Foto's van vroeger. De opname is in 1930 gemaakt van het pas getrouwde echtpaar Pordonowsky uit Creutzwald bij Metz. 's Morgens trouwden ze en 's middags, op het bruilofstfeest, stak de bruidegom de jonge bruid dood met een mes. De oorzaak van dit drama? Het vrouwtje wilde op dat moment niet dansen met haar man.. De volgende dag fotografeerde de politie de dader in het ziekenhuis - de man had getracht zelfmoord te plegen, maar dat lukte niet. Het was Oudejaarsavond. Het jaar 1914 naderde zijn einde, om plaats te maken voor een nieuw 52 - weken - tijdperk. Deze wisseling diende eenigzins feeste lijk te worden gevierd. Tjeerd W., 25 jarig los arbeider en F. Bu- walda, gepensioneerd O.- I. militair, bevonden zich in den drankwinkel van vrouw Tadema in de Speelmansstraat. De nadering van het einde des jaars stemde hun gemoed zacht noch vredelievend. Er klonken harde woorden. Toen men zich naar buiten had begeven was de kalmte van Tjeerd s binnenste nog verre. "Tuchtuisboef!" riep hij zijn tegenstander toe. Dat was een beleediging, die Buwalda "aanbracht". Het nieuwe jaar was pas aangevangen. Nog was de vrede niet weergekeerd tusschen bei den. Tjeerd althans toonde zich nog wrokkig. Hij was den 4den Jan. in woordenwisseling met Buwalda's zuster in de Bontepa- pesteeg. Buwalda kwam aangeloopen. Weer klink het hatelijke woord. 'Tuchthuisboef!" Eiseh tegen bekl. 8.= of 8 d. hecht. v Mooie leuke maakt Voorstreek 96 t/o Leeuw. Courant OFFSET DRUKKERIJ m\ TEL. 23555 Verlengde Schrans 14 Leeuwarden wordt óók lid

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 2