p DE POTTEBAKKERSPLAATS ABONNEES: HARTELIJK DANK 2P VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN DERTIENDE JAARGANG 4-12-1976 NUMMER 279 ZO WAS OUD LEEUWARDEN "de drukkerij zonder levertijd" met een hoge kwaliteit TKLEINE KRANTSJE WIE IN DEZE DAGEN IN OUD LEEUWARDEN IN DE BUURT VAN DE NIEUWEBUREN KOMT, ZAL DOOR ALLERLEI BOUWACTIVITEITEN GETROFFEN WORDEN. HET HOEKHUIS VAN DE MONNIKEMUURSTRAAT EN DE NIEUWEBUREN WORDT PRACHTIG GERESTAUREERD, AAN DE BREEDEPLAATS WORDT GEBOUWD EN TUSSEN DE BREEDEPLAATS EN DE MONNIKEMUURSTRAAT VERRIJZEN NIEUWE WONINGEN AAN DE NIEUWEBUREN, WAAR EENS DE POTTENBAKKERSPLAATS IS GEWEEST. WANNEER DEZE LAATSTE HUIZEN ZIJN VOLTOOID, IS ER VAN DE SITUATIE VAN DE OUDE POTTEBAKKERSPLAATS NIETS MEER TE ZIEN; SLECHTS IN ONZE HERINNERING DRAGEN WE DAN NOG DE BEELDEN MEE VAN TOEN. OP DEZE FOTO, IN HET VOORJAAR VAN 1934 GEMAAKT, ZIEN WE EEN HOEKJE VAN DE POTTEBAKKERSPLAATS, TOEN DIT BUURTJE NOG WAS BEWOOND, EENS HEBBEN ER TIEN HUISJES GESTAAN EN WAS HET EEN VOLKRUK HOEKJE IN DE OUDE STAD. IN DE DERTIGER JAREN, DE FOTO BEWIJST HET DUIDELIJK, TAANDE DE GLORIE AL; NA DE OORLOG VERDWENEN DE LAATSTE BEWONERS UIT DEZE STERVENDE BUURT. Even een woord van hartelijke dank aan het adres van al die abonnees, die sinds het verschij nen van het vorige nummer met de giro-stortingskaart, hun abon nementsgeld voor het volgend jaar reeds hebben betaald. Vooral in deze tijd, nu het voor kranten en tijdschriften steeds moeilijker wordt het hoofd boven water te houden, stellen wij deze medewerking van onze trouwe lezers buitengewoon op prijs. Een tijdige betaling van het abonne mentsgeld bespaart ons later veel nodeloos werk - nogmaals, onze bijzondere dank. Wel moeten wij nog even op enkele zaken attenderen en dat zijn de volgende. Wie zelf over een girorekening beschikt kan beter geen gebruik maken van de door ons ingestoken giro-stor tingskaart - in dat geval moet het eigen blauwe girokaartje worden gebruikt. Ons gironummer is 98 10 62 ten name van 1 Kleine Krantsje te Leeuwarden. Wie voor een ander het abonnements geld betaalt, dient wel de naam te vermelden van de abonnee, voor wie wordt betaald - anders komen wij er niet uit. Voorts en dat zeggen wij met grote nadruk: geschenkabonne menten en abonnementen van lezers, die buiten Nederland wonen, dienen op 31 december 1976 te zijn betaald. Dergelijke abonnementen, die op dat tijd stip nog niet zijn betaald, moeten wij tot onze spjjt afvoeren. Het opnieuw invoeren van deze abonnees is later alleen mogelijk na het voldoen van fl. 5,= extra administratiekosten. t KLEINE KRANTSJE SNELDRUK BV Zuiderplein 3 Leeuwarden Telefoon 05100-50600

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1