SPORTCLUB LEEUWARDEN JUBILEERT WAAR GAAN WE HEEN? - NAAR KLAAS INNE OSSEKOP! VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN DERTIENDE JAARGANG - 19-8-1977 NUMMER 295 SNELDRUK B.V. 'T KLEINE KRANT5JE hSIÉRN DE SPORTCLUB LEEUWARDEN, VOORTGEKOMEN UIT DE VROEGERE VOETBALVERENIGING LEEUWARDEN, BESTAAT DEZE MAAND ZESTIG JAAR. TER ERE VAN DEZE VERJAARDAG IN DE SPORTWERELD VANDAAG OP DE VOORPAGINA VAN 'T KLEINE KRANTSJE DEZE FOTO VAN HET EERSTE ELFTAL VAN LEEUWARDEN UIT DE VIJFTIGER JAREN. STAANDE VAN LINKS NAAR RECHTS, TRAINER DIRK STEENBERGEN, JAN JANSEN, EVERT DE LINDE, BROER SOOLSMA, JITSE DE GROOT, RINSE VAN DER ZEE, FRITS JANSEN EN MANAGER SIETZE WESTRA. GEKNIELD: HARM WILKENS, KEES VAN DER LEIJ, JAN VAN DER VEEN, ARIE SMIT EN WILLY DRENT. In het Kleine Krantsje nummer 291 komt een stukje voor met als kopje de kreet "waar gaan we heen". Wel, deze kreet herinner ik mij nog, maar met een variant op het antwoord, dat Henny Snijder gaf, nJ. "naar et gast- huus". Op een avond sprak de toenma lige leider van de SJJAP. Pieter Jelles Troelstra voor een stamp volle "Harmonie". Troelstra was een begenadigd redenaar. Hij sprak z'n rede voor de vuist weg. Niet zoals nu. Nu lezen alle sprekers alles wat ze menen te moeten zeggen kleurloos van een papiertje. Maar dit terzijde. Toen Troelstra klaar was met zijn redevoering vroeg de voorzit ter van de bijeenkomst of iemand het woord verlangde. Een man stond op en vroeg het woord. Het was de welbekende heer Kuiper. De heer Kuiper was, wat men destijds betitelde "een man van christelijke huize". Hij stapte door de zaai naar het toneel en schilderde in schrille kleuren de gevaren die onze samenleving bedreigden, wan neer de socialisten aan het roer zouden komen. Aan het einde van zin betoog zag hij het zelf ook niet meer zitten en riep de vergadering toe "waar gaan wij heen?" Een van de toehoorders, die blijkbaar dorst had gekregen van het gesprokene - riep daarop keihard door de zaal: "naar Klaas inne Oss.ekop". Klaas inne Ossekop was een café en een begrip voor bierdrinkend Leeuwarden. Nergens - zo vertel druk... drukker... drukwerk snel ...sneller ...sneldruk de een van mijn zwagers - werd het bier met zoveel zorg ge schonken. Uit eigen ervaring wist ik dat niet want ik kwam nooit in een café. Bart van der Weerdt. Zuiderplein 3, Leeuwarden Telefoon: 05100-50600

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1977 | | pagina 1