KIJK, HET VEE TREKT DOOR DE STAD VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN 1 VEERTIENDE JAARGANG 6-5-1978 NUMMER 313. GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ INTERIEUR 't BINNENHUYS 'TKLEINE KRANTSJE Wie de kleinste stadjes van Friesland bezoekt - IJ 1st, Sloten, Hindeloopen, Staveren - kan daar nog wel eens het grappige beeld aanschouwen van doortrekkend vee in het hartje van de binnenstad. In Hindeloopen wonen zelfs nog enkele veehoudende boeren in de "city" en daar is de aanwezigheid van mestvaalten, midden in de stad, nog doodgewoon. Zo is het na tuurlijk eens in het nog kleine Leeuwarden ook geweest en met veemarkten op plaatsen als de Nieuwestad en het Ruiterskwartier was het ook toen een doodgewone zaak, dat het vee dwars door de stad werd geleid. Op verschillende platen van het oude Leeuwarden is die landelijke toestand nog te zien, zoals op een prentbriefkaart uit de twintiger jaren, waarop we een koe zien kuieren in de Sint Jacobsstraat. Ook op deze, veel oudere, tekening van de Eewal, zien we enig vee zich voortbewegen, kennelijk op weg naar de markt, die toen nog werd gehouden op de ruimte tussen het Zaailand en het Ruiterskwartier, waar nu het busstation is. Een boertje fraai uitgedost met hoge hoed, drijft een koe en een schaap voor zich uit en geen Leeuwarder uit die tijd kan daar iets ongewoons in hebben gezien. Trouwens, er bevonden zich op dat moment ook maar weinig stadgenoten op straat - wellicht was de tc kenaar al voor dag en dauw uit de veren, zoals ook het boerevolk dat placht en nog pleegt te zijn. 'Wat doet je vader Frits?" Wat mien moeke seit' ADVISEURS bimennuys •meubelen» B.V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1