DE GEMEENTESCHOOL OP HET OUDE OLDEHOOFSTERKERKHOF VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN WIE HF.F.FT HF.T 7.Q NOG GF.KF.NP VEERTIENDE JAARGANG 30-9-1978 NUMMER 322 WONDERKIND •T KLEIHE KeANTSJE Ziehier een stukje oud Leeuwarden dat heel wat lezers van 't Kleine Krantsje zonder twijfel nog wel hebben gekend: het oude Oldehoof- sterkerkhof met het massieve ge bouw van de Gemeenteschool nummer 5Verscheidene abonnees zulten hier zelf nog wel op school zijn geweest - zij bewaren er wel licht dierbare herinneringen aan. Voor de lezers, die niet weten waar de school precies stond en die op deze foto zo op het oog ook geen aanknopingspunten vinden, kunnen we zeggen, dat het pand rechts op de hoek van de Grote Kerkstraat stond en nog steeds staat - het is het vroegere café De Poort van Cleef (van Wieger van Cleef), waarin nu de een of andere nachtclub zit. De Daily Mail bevat een verhaal over een wonderkind. Het betreft den achtjarigen Anthony Carey Le wis te Salisbury, die reeds een groot aaltal, liederen, marschen, sonaten en zelfs fuga's heeft gecomponeerd. Anthony gaf drie jaar geleden reeds Daarnaast zien we het grote pand oprijzen van de Laatste Eer op de hoek van de Grote Kerkstraat en het Heer Ivostraalje en de huisjes links, die we vaag achter de bomen zien, hebben aan de Boterhoek gestaan. De schpol is in 1862 gebouwd - op de voormalige begraafplaats dus en dat hebben de leerlingen tot hun verdriet moeten weten ook: dikwijls blijk van zijn groote liefde voor de muziek en zoodra hij het noten schrift had geleerd, begon hij te componeren. Behoudens zijn muzi kaal genie is hij overigens geheel normaal en voelt zich sterk aange trokken tot spelen en andere jon- gensvermaken. (1923) rook het bepaald niet prettig in het gebouw. De gemeente heeft zich la ter dan ook genoodzaakt gezien om lokaal voor lokaal op te breken, uit te graven en opnieuw te doen be vloeren Of het vee! geholpen heeft weten we niet - we menen ons te herinneren, dat er later altijd nog over onprettige luc htjes werd ge klaagd. Is dat ook de reden geweest de school vroegtijdig te sluiten en af te breken.' In de dertiger jaren werd het gebouw gesloopt - met een deel van het sloopmateriaal is daarna een paviljoen aan de Kleine Wielen gebouwd. m I rmqrgn Uw DINERS ZAKEN LUNCHES VERGADERINGEN RECEPT) E8. EXPOSITIES* NIEUWESTAD 73 - LEEUWARDEN - TEL 03100^21566 t\ iT/iy ■Ti'"» 1' Weest zijn past, zodra het U past!.,*.;.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1