61,61 xNawaNNoav I3H NV a Naavxaa aooA xavvaoHio ^awwriN xïa ni NI3HXIMOOXS aano aa :afra NHQHiaO avvr OIlHfIA MKJ 9Zt HIIUV1S I "ST ONvoavvf Kivinin N33HIAIO U3 OT3H3M 30PIM 3Q N3 N3QaVMn331 UOOA ZpjaayjaA /DDiuapq jap ?a\ ua/2 fO u 1)2 SaAO/ajuaqaus; ap urm uaA\noqaSsqatjqDf 'fjM uajqanp 'uapoui 'uaj2 ojof ap do syuq aM wm unnSaS mnasnut pq jddu fatjotuooo/utoojs ajsjDDi ap xi So/joo ajsjDDj ap du xnduaSmnaajaA ai utajj a2ap uidavj aapt iaq do apoqpooQ jaaq ap uaoj 'auo/8 a\\oa ut Sou sda\ faijoiuoao/uioojs a(] puaaaijqndaS uaqqaq afsjuojy a up/)/ suo ut uaSaojA uda uauwudo aStpjDD jaaui /a a a jd [ia\ ap t uda ajjoqpooQ oaj jaaq ap 'aauuoqp a2uo joop D/DowaS fzól UJ 'uapa/aS Jimf S/jffp yip si ojof aq uaS -u/po// jddu uapjDAwaaj uda SaM do ya/Sjaua 'upjjuioojs apno uaa uda idd/d aiooui a2ap uda uajatuaS uauuny ua/pn - utii aj pa a paq ja uauftqas atp ua - si xauuo aaw jnop jdm saj/d ua joods pq uda sjaqqaqfaq ajqag ars™ 1H1312L

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1