mm WEVER TENNISSPORT SPORTHUIS WEVER HAAG 2 513 7 MANSHANDE IVOHUIS 9 grote kerkstaat 7 telefoon ftifeOifiM© wordt óók lid! Kinder- en Jeugdschoenen speciaalzaak Grandioze collectie rackets, schoenen, kleding, ballen etc. De bekendste merken zoals Dunlop - Adidas - Quick - Puma - Donnay - Fischer - Head enz. Oude Doelesteeg 14, Leeuwarden, tel. 23056 PASFOTO'S Simon de Vriee VISHANDEL Het adres voor betere vis T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN iis zuinig op u^oge" en.-.ukvge'a. KEUS UIT 160 ROL TAPIJT. SCHEERWOL EN NYLON TAPIJTHALLEN WONING-DEKORATIE •en waardig* vtrzotging van begrafenissen en crematies juwelier peperst/aot-laeuuicvden Lid SdioanpMMraglId* Voor vakkundig opmeten van de kindervoet en gratis nacontrole! Renata - Pediforma - Jimmy Joy en Colly-dealer NIEUWESTAD 23, LEEUWARDEN Bij uitstek de tennis-speciaalzaak in Leeuwarden. vervolg van pag. 7 El wudde voor de rot een gevecht op leven en dood. En hij verloor. Een woedend gegrom van de anders zo flegmatieke Joris en een venijnig gepiep van de rot kwam van achter de planken. Opeens was et stil. Even later sleepte Joris de dooie rot te voor skiën. Hij had em de kop kapot beten Joris Het de rot legge voor de vuten van Van der Leest. Bedaard, alsof er niks gebeurd was, ging Joris naar huus en sprong inne stoel van Gosse. Vervolgens draaide ie zich behaag- lik innen krol. Zo zei Griet, bist ein delik weer tuus. Maar Joris hoorde et niet. Hij sliep al. Bart van der Weerdt Mooie leuke maakt Voorstreek 96 t/o Leeuw. Courant Nieuwe Oosterstraat 14 Leeuwarden Dat Gerrit G., alias Gekke Gerrit een groat diereliefhewwer was kan- ne jimme wete, want daar he'k 't froeger al verskillende keren over had. Ik hew al es veteld, da ie sien baas, de melkboer Van der Moer, bij de belich pakte, toen die sien hon begon af te beulen en ik hew, meen ik, oek al es mimmereerd, dat ie voor de arme kiepen opkwam, die t J>ij de poeliers Van der Werff inne Weerd anne lopende ban van kant maakt wudden. In beide gevallen raakte Gekke Ger rit prompt sien baantsje kwiet, mar as ie er bleven was, bij de honne- beul en bij die kiepemoordenaars had ie sich self van ellende wel voor de kop slaan kannen, want waren er inne ogen van Gekke Gerrit we! be roerder dingen, dan beestemishan- neling? Nou was't vanself wel so, dat je Gerrit niet frage musten waar het mishannelen van beesten eiluk be gon en eindigde, want daar had ie, docht ik, seis niet eens al te veul sjoeges van. So het ie er een keer gien kwaad in sien om een stelletje brune rotten wat mooier te maken deur se op te s kilde ren, maar toen, mut je mar denke, heiligde het doe! de middelen: die rotten-in-alle- kleuren-vanne-regenboog vertoon - de Gekke Gerrit as .seldsame Bra ziliaanse mammoetmuzen oppe kermis, waar de Leewadders er ge woon van achterover sloegensukke grauwe muzen en dan oek nog in sukke bonte kleuren hadden se nog nooit eerder sien As je't goed nagane was dat vanself de grootste volksvelakkerijterwiel Gekke Gerrit deurging voor een goudeerluk man, mar och, iedereen had wet inne gaten, dat je't oppe kermis niet so nauw nimme mutte met de eerlijkheid - er waren in die tied wel meer kleine neptentsjes, waar de meensen veskrikkelijk bela zerd wudden. So mut er, pal naast de vetoaning mette mammoetmuzen van Gekke Gerrit een tentsje staan hewwe met- te misterieuse anduding: ,Er in en er uit". Elke Leewadder, die er weest was, jutte een ander op om er oek in te gaan en oek disse exploi tant deed geweldig goeie saken. A 'k mie niet vegis was de toegangs- pries een kwatsje en wat kregen je voor dat geld? En skop onder de kont, sowaar a'k het seg! Vóór de tent betaalden je de intreepries bij een kleine kassa, dan gongen je't hadstikke donkere tenstje binnen en daar kregen je van meneer de ex ploitant sun geweldige skop onder de kont, dal je er an de andere kant meteen weer uutvlogen oek. Er in en eruit. Must ingaan, ju, hadstikke interessant!' Nou ja, dan ston Gekke Gerrits kermistent vanself op een nogal wat hoger peil, al mutte je mij niet vrage of die rotten dat nou so lollig vonnen met al die rottige verf op hunhuud. Mar Gerrits reputaasje as dierelief- hebber wudde er amper deur antast: onse stadgenoaten bleven hem be skouwen as een groat dierevriend en oek as een man, die't een soad van beesten wist. Het was dan oek een hast vanselfsprekende saak, dat de jonges vanne Groeneweg bij Gekke Gerrit anklopten, toen se in ne Prinsentuin een heel wondere veugel vonnen hadden, een witach tige swemveugel met een lange sna vel en een paar idioate poaten on der 't gat. Gekke Gerrit had 't beest nog mar krek sien of hij wist al wat het was. Vergemiesei hij, een pelikaan geef mar hier' Gerrit opgetogen mette pelikaan in huus - hij had sien plan alweer klaar. Hij timmerde voor 't beest een royaal hokje met een stuk kiepe- gaas er overheen engong er toen met bij de deuren langs. Vanself niet in straten as de Span jaardslaan en de Troelstraweg, want sukke deftige meensen, be greep Gekke Gerrit wel, hewwe er nog gien halve stUver voor over om sun natuurwonder te sien, mar in arheiderswieken as die tussen 't Ouwegleien enne Willem Sprenger- straat. Daar bekeken de meensen de peli kaan vol bewondering en dat wuden se wel honorere oek: hier kreeg Gerrit een nutske of een cent, daar een botsen of een stuver; selfs waren er wel gulle gevers met een dub- beltsje bij. Al met al kwam er op disse dag een stuk geld op 't kleed, dat een dokter miskien nog niet eens vediene kon, mar Gekke Gerrit was niet su gek, dat ie niet begreep, dat ie met dit nije beroep de vijf en zestig noait hale su. De pelikaan was er na een dag stil- sitten in sien kist ommes niet frisser op wudden en keek nou so lebbig uut sien ogen, dat sien overlijden bin nen afsienbare tied wel es plaats- griepe kon. Een van Gerrits donateurs, een man inne Woudstraat, had sich al af- vraagd of Vogeltsje Bosch gien be lang bij de pelikaan hewwe su - ,,die is ommes gek op seldsame veugels" sei hij-mar, docht Gerrit toen, dan bin'k wel mooi mien broodwinning kwiet. Mar nou begreep Gekke Gerrit oek wel, dat een dooie ofhalfdooie peli kaan voor sien doel gien nutske meer weerdig was en so nam ie 't kloeke besluut de bekende veugel- man toch mar inne arm te nimmen Eerst mar es even hore hoe en wat docht Gerrit, dus kuierde hij nog solider sien pelikaan naar Vogeltsje Bosch op 't Koeplein - as die er werkelijk belang bij had, kon ie de feugel altied nog ophale. ,,Wat zeg je daar?" vroeg Vo geltsje Bosch met het verbaasde ge- sicht van een snoekbeers, die boven water haald wudt, een pelikaan uut de Prinsentuun - breng hier dat beest en gauw!" Gerrit terug om sien pelikaan op te halen - binnen een ketier stond ie alweer op 't Koeplein, want self woande hij inne Lindebuurt toen. ,,Ach man", reageerde Vogeltsje Bosch rauw, sodra hij de veugel sag, ,,jou met je pelikaan, di's een doadgewoane fuut en ie is nog had op weg de piep uut te gaan oek!" ,,Nou" reageerde Gekke Gerrit royaal, ,,'t sal mie oek een zorg weze of t een fuut is of een pelikaan, hij het mie in ieder geval een mooie daghuur opbrocht" ,,Ik sal hem hier mar houwe" be sliste Vogeltsje Bosch, ,,mar ik kan je niet garandere, dat ie in leven blieft" Een goed uur later gaf de fuut de geest en deselde avond had Vo geltsje Bosch het beest al uut sien jas. En nou, soveul jaar later, kan- ne je de veugel nog allied bekieke in 't Fries Natuur Historisch Museum inne Heerestraat - Bosch het het beest prachtig prippereerd. Het liek het een kaatsje anne poat met de onthulling, dat we hier te doen hewwe met een Fuut Pódiceps cr. christatusMar met gien woord wud er op dat kaatsje melding maakt van 't historische feit, dat Gekke Gerrit het presteerd het het beest te vetoanen as een pelikaan. En at je 't mij frage wud daar de natuurhistorische waarheid wel wat geweld met aandeen Kees Brol copmi WEET ALLES VAN BRILLEN ÉN HEEFT DE MOOISTE Leeuwarden, Nieuwestad 55 en Schrans 21. Harlingen, Voorstraat 63. Kamerbreed tapijt, gratis gelegd in geheel Friesland. Direkt leverbaar; plm. 160 rol voorraad Deskundig advies 5 jaar garantie Alle bekende merk- tapijten altijd extra laag geprijsd Let op onze speciale aanbiedingen in uw courant Coupons voor boot of caravan altijd extra voordelig TAPIJTEN: Breedstraat 53-55 t/o Zalen Schaaf, Leeuwarden Grootzand 72-74, Sneek GORDIJNEN enz. Voorstreek 5, Leeuwarden Grootzand 72-74, Sneek

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 9