DE OUDE STAD: ONHERKENBAAR BOLMAN JUWELIER "US HYNDER" PAS VOLGEND JAAR IN LEEUWARDEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN UIT VROEGERE ROMANTISCHE TIJDEN LEEUWARDEN ZESTIENDE JAARGANG 13-9-1980 NUMMER 368 k GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ interieur 't BINNENHUYS 'TKLEINE KRANTSJE Eert romantische plaat uit vroeger tijden: zouden er nog veel lezers zijn, die herkennen welk punt in het oude Leeuwarden de tekenaar hier heeft vastge legd? Nou, laten we maar zeggen niet één, want deze huizen en het hoog- hout werden al langer dan honderd jaar geleden door slopershanden opge ruimd. In 1859 namelijk toen de doorgang van de stadsgracht bij het oude Verlaat aanzienlijk verbeterd werd. Wat we hier zien is dan ook de eens zo vermaarde Verlaatsherberg, annex sluiswachterswoning, die gestaan heeftop de plaats, waar later de (nu ook al weer verdwenenVerlaatsbrug werd ge bouwd, aan het eind van de Willemskade dus. Toen er nog een prachtige buitensingel om de hele stad heen lag was deze uit het jaar 1600 daterende herberg een buitengewoon populaire pleisterplaats voor de Leeuwarders, die zich in vroeger tijden nauwelijks anders konden ontspannen dan door het ma ken van een wandeling rond de stad. De molen, die we op de achtergrond zien was de molen De Hoop, ofwel ,,'s Prinsen Weitmolen"die gestaan heeft op de zogenaamde Hoge Berg, een hoogte achter de huidige Harmonie. Ook die is natuurlijk al lang verdwenen - er is trouwens helemaal niets meer terug te vinden van alles wat er op deze tekening staat. Bij het honderdjarig bestaan van Koopmans Meelfabrieken te Leeuwarden in 1976 is het idee geboren de stad Leeuwarden een monument aan te bieden van een paard. Er is een beeldhouwer aan het werk gegaan en er kwam een ontwerp, maar het paard is er nog niet. Het komt, zo vernamen wij, het volgend jaar 1981 dus. Waar het komt te staan is op dit moment nog niet bekend; maar als u het ons vraagt bij de Sophialaan tegenover het vroegere hotel De Kroon, op een steenworp afstand van de vroegere paarden markt. Overigens zijn er tot dusver twee andere plaatsen voor het beeld genoemd, er vlak bij, het ronde plantsoen tegenover het station en de Langepijp op de Nieuwestad. adviseurs binnenhuys •meubelen» B V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD) NIEUWESWD160 TH.05)00-23983

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1