HOFPLEIN WORDT NIEUW BESTRAAT KRANT HAALT HERINNERINGEN AAN VROEGER NAAR BOVEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN KONINGIN OP KOMST? NEGENTIENDE JAARGANG 5-2-1983 NUMMER 426 'T KLEINE KRANTSJE Kijk eens even aan, de bestrating van het Hofplein wordt aangepakt. Maar wat is dat nouUs Heit staat er niet meer. En wat zien we daar op de hoek van de Sint Jacobsstraat-is die nieuwbouw daar al klaar? Ach nee, dit is natuurlijk geen plaat van vandaag, het is langer dan honderd jaar geleden, dat deze foto werd gemaakt. En toen stond Us Heit er nog niet, maar de huizen aan de zuidzijde van het Gouverneursplein waren er nog wel. Vandaar. Ook de gracht langs de Eewal was er nog, toen de fotograaf deze opname maakte en dat kunnen we zien aan het witte hekwerk, dat het grachtje afsloot ter hoogte van de Grote en Kleine Hoogstraten. Merkwaar dige gedachte, dat alle mensen, die we op deze curieuze foto zien al lang tot stof zijn vergaan; het moet omstreeks 1875 zijn geweest, dat de foto werd gemaakt. Als je zo het nummer 425 van 't Kleine Krantsje leest en er even lekker rustig voor gaat zitten komen er allerlei herinneringen boven aan vroeger. Allereerst de mooie foto van de Stationsweg met die mooie bomen waar ach terlangs de oude stoomtram naar Veenwouden reed. Vooraan is nog net de ingang van een zij straatje te zien, waar nog een rijtje huizen onder en bovenwo ningen staan. Hier heeft o.a. ge woond de heer Reitsma, die in de garage van Hotel Spoorzicht werkte. Hij was meen ik de eerste in Friesland, die een officieel rijbewijs had. De foto is al heel lang geleden genomen want zo'n zestig jaar terug was in het derde pand de "photograaf" Strüpert gevestigd. Hotel de Pauw was in die tijd in handen van ene Wes- terbaan en is later verbouwd. Op de hoek was een grote sigaren zaak van de heer Wouda. Nu is daar gevestigd het café de Stee. Aan de andere kant van de Bal- j eestraat was een handel in land bouwmachines met hele grote etalageramen. Nu is daar restau rant "De Luifel". Verderop is niet veel veranderd. Plusminus 1930 is de Stations weg geasfalteerd. Dat weet ik nog zo goed, want wij woonden in de Klanderijstraat en gingen er dan heen om te oefenen op onze zelfgemaakte eenwielige kunst- fietsen en daar was het wegdek prachtig voor geschikt. De jeugdvechtpartijen kwamen ook voor tussen de Klanderij en Hollanderdijk en ook tegen Tul- penburg-Romkeslaan en tegen wat nu de Oranjewijk heet. Het artikel over de Menno van Coehoomschool was net wat voor mijn vrouw. Die heeft haar (Vervolg op pag. 11)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1