NIEUWE KANAAL BIJ KLEYENBURG OP MISTIGE ZOMERDAG NEPVLIEGTUIGEN OP ANSICHTKAARTEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN OM VERKOOP TE BEVORDEREN NEGENTIENDE JAARGANG 11-6-1983 NUMMER 435 'TKLEINE KRANTSJE Hebben we op deze plaats al eens een foto gehad van de huizen van de Grachtswal, die moesten verdwijnen, toen in de jaren 1894—1895 het Nieuwe Kanaal gegraven werd, ditmaal een plaat van dat kanaal zelf: het Nieuwe Kanaal bij Kleyenburg op een mistige zomerdag. Een landelijk plaatje, dat we vandaag niet meer zouden kunnen maken, want, behalve het water, is intussen alles verdwenen, wat we op deze foto zien: de scheepswerf van Landeweer links, de beide oliemolens De Kroon en Hst Fortuin, vaag op de achtergrond en het kleine watermolentje rechts. Het skütsje, dat nauwelijks vooruit komt bij dit windstille weer, zou er misschien nog wel kunnen zijn, maar er is natuurlijk niemand, die ons kan vertellen welk en van wie dit vaartuigje was. De aarden wallen aan beide kanten van het kanaal hebben voor stenen kaden plaats moeten maken; aan deze kant staan nu de hoge fabriekge- bouwen van de Condens en Koopmans Meel in de rij, aan de overkant loopt de brede en vernieuwde Kanaalweg. Dat foto's bedriegelijk kunnen zijn bewijst ook deze plaat: de gebouwen van de scheepswerf van Landeweer lijken heel dicht bij het kanaal te staan, maar toch was dat niet zo: op een van grote hoogte genomen foto, die wij twee jaar geleden in de krant hebben gehad, kunnen we duidelijk zien, dat er een aanzienlijke ruimte lag tussen het water en de werf. De schepen,'die van de werf afliepen kwamen ook niet in dit Nieuwe Kanaal terecht - er was aan de andere kant van de gebouwen, die we hier zien, een insteekhaven van het Vliet en alleen via die weg was Landeweer bereikbaar voor alles wat voer. Maar 'over land' kon men wel bij Landeweer komen langs de toen nog erg smalle Kanaalweg; er stond een wit toegangshek, waarvan we op deze foto eigenlijk alleen de schaduw kunnen zien, precies tussen de molen en het schip. Voltooid verleden tijd dus allemaal - de bekoring van het oude Kleyenburg leeft slechts voort in onze herinnering. We zijn nu, in de tachtiger jaren, zover, dat we niet meer op- of omzien, wanneer er een straalja ger over de stad heengiert - het vliegverkeer hoort nu eenmaal bij het beeld van deze tijd. Dat is, nog niet zo verschrikkelijk lang geleden, natuurlijk heel anders geweest: elk vliegtuig, dat vroe ger boven de stad verscheen, werd door het volk op de straat belangstellend gevolgd. Dat was zeker het geval in de eerste decennia nadat het vlieg tuig zijn 'intrede' had gedaan, dat wil dus zeggen in de periode tussen 1910 en 1930, zo onge veer. Het mag dan ook verbazing wekken, dat de mensen op het Wilhelminaplein en het Zuiderplein, die we op deze bei de foto's zien, geen enkele be langstelling tonen voor het vlieg tuig, dat boven hun hoofd ver schijnt: er is letterlijk niet een, die de moeite neemt even om hoog te zien. Hoe kon dat nou? Wel, toen beide foto's werden gemaakt vloog er helemaal geen vliegtuigje boven Leeuwarden, maar de uitgever van deze beide ansichtkaarten, J. H. Schaefer's Vervolg op pag. 3

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1