ACH, WAT WAS 'T GEMOEDELIJK IN DIE OUWE TIJD HALLO, HIER HILVERSUM. EIND VAN DE NIEUWE STAD LANG GELEDEN UIT DE BEGINTIJD VAN DE RADIO VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN EEN EN TWINTIGSTE JAARGANG 25-5-1985 NUMMER 482 DOOR W. H. KUIPERS 'TKLEINE KRANTSJE Wanneer we het gemoedelijke karakter van het oude Leeuwarden willen weergeven, dan is deze foto daarvoor wel geschikt: er rijden nog geen auto's, de wandelaars lopen maar gewoon midden op de weg en alleen voor een schaarse fietser dienen we even uit te kijken. Links de melksalon van F. H. Niehuser naast de zaak van F. T. Huisinga op de hoek van de Nieuwestad en de Sint Jacobsstraat. Rechts, bij de hoek van de Wirdumerdijk en de Peperstraat, zo'n echte ouderwetse handkar met een partij fruitmanden er op en een paar stevige honden er onder. En, net nog zichtbaar links, het bovenstuk van het befaamde 'klokje', voor jong Leeuwarden een populaire afspraakplaats. We behoorden niet tot de aller- eersten die een radiotoestel be zaten, maar toen Hilversum en Huizen toegang kregen tot onze huiskamer, was dit toch wel een nieuwtje, want weinigen waren nog in het bezit van een ont vangtoestel. Wij hadden dit te danken aan een collega van mijn vader, die verstand van radio had en goed kon omgaan met de soldeerbout. Mijn vader hoefde alleen maar de onderdelen aan te schaffen en deze ware radio amateur zette het zaakje keurig in elkaar. Hij hoefde daarbij niet eens een schema te raadplegen! Aan de voorkant van de kast vielen het meest de drie honi graatspoelen op, die verwisseld moesten worden wanneer van de lange op de korte golf werd overgegaan. (De korte golf was toen wat we nu de middengolf noemen.) TERUGKOPPELEN Aan de buitenste spoelen zaten hendeltjes, waarmee je ze naar de middelste kon draaien. Dat noemden ze het "terugkoppe len", waarmee de sterkte van de ontvangst kon worden beïn vloed. Maar ging je iets te ver, dan begon de radio te genereren en dat leverde een ijsbaarlijk ge- V jank op: de mexicaanse hond. Het vervelende was dat dit ge luid in een verre omgeving uit de luidsprekers klonk, want de ont vanger was dan een (stoorzen der geworden. Soms namen de buren wraak door ook zelf de mexicaanse hond te laten janken en dan ontstond er een ware geluidsoorlog. Maar als alles goed ging, dan viel er veel te genieten. De zender Hilversum was aanvankelijk vrijwel uitsluitend in gebruik bij de AVRO, met de VARA op za terdagavond en zondagmiddag. GROTE WOEDE Dat veranderde in 1930, toen de VARA evenveel zendtijd (bijna een halve week) kreeg als de AVRO, tot grote woede van de directeur van deze laatste om roepvereniging: Willem Vogt. Op die zender was ook nog een plaatsje ingeruimd voor de VPRO, die toen nog echt vrijzin nig-protestants was, met domi nee Spelberg als hoofdfiguur. De andere zender, Huizen, was op basis van gelijkheid in gebruik bij de NCRV en de KRO. De omroepverenigingen, behal ve de VPRO, bezaten allemaal een eigen orkest. Het VARA- orkest, onder leiding van Hugo de Groot (niet die van de boe kenkist!), had een merkwaardige voorgeschiedenis. Het was in de periode van de stomme film (dus tot plusminus 1930) het huisor kest van de Amsterdamse bio scoop "Cinema Royal", waar de eerste VARA-studio was geves tigd. Al voor 1930 verzorgde het ook de op Engeland gerichte Kolster Brandes-concerten, die op zondagmiddagen werden uit gezonden. Kolster Brandes was (Vervolg op pag. 9)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1985 | | pagina 1