Friesland Bank •oepen bieden ver* rd weerstand aan Jssel en Maas PRO elgië, dat ook door Du] and hebben een bero ïebben toegezegd aangevallen, e Geallieei zullen N H. *888 Grootste regionale bank lacht drie uur overschreden he troepen onze grenzen, ruim jr later bombardeerde de Duit- uchtmacht Nederlandsche vlieg n en te zes uurbooddeDuitsche nt te 's-Gravenhage een verkla- aan, waarbij de inzet van een tsche troepenmacht werd aange- idigd en elke tegenstand doelloos klaard. 3e Nederlandsche Regeering heeft ze verklaring met verontwaardiging tn de hand gewezen en geantwoord, beschouwen met het van n is zich in A weg te be- Voorts heeft de Opperbevelhebber „Het Nationale Dagblad", „Volk en Vaderland" en „Het Volksdagblad" Mi [Nadat fauwgeze 'dipte nei men en J nemen t en cons den afgf weerm? schuwi ons g staant de ne den hanc7 vlan beeï VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN nENEN APF"L 199? NuMMER614 De Friesland Bank is de grootste zelfstandige regionale bank met vele vestigingen in de provincie Friesland. Door haar regionaal karakter kent de Friesland Bank bij uitstek de plaatsèlijke verhoudingen en kan daardoor snel en direct op uw wensen inspelen. ue plaatselijke verhoudingen en Kar snel en direct op uw wensen inspelen. \fDl*kr>rlon on onn - lU^MibJE \w4l aKier kent de Hoofdkantoor Leeuwarden, Zuiderstraat 1 Tel. 058-994499 rland in oorlog met Duit

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1995 | | pagina 1