INKOMSTEN EN UITGAVEN 1908 B E Ct R 0 0 T 1 N Gr G E M EEN T E L E E U VV A R D E N MEMORIE VAN TOELICHTING. Bijlage no. 1 van MOS. Y R 0 V I N C I E F RI E S L A N 1). Bijlage tot liet verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden. DER VAN DE VOOR HET DIENSTJAAR MET

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1908 | | pagina 1