i e INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. <u 3 a bo ~o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedrag Per transport. 591.131,03 577.040,64 Transporteeren. 591.131,03 577.040,64 UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Gratificatiën en toelagen aan eervol ontslagen gemeente ambtenaren of aan weduwen van gemeente-ambtenaren. In totaal... 1.095.50 Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III VI 33 27.50 VIII 2 33 482.— 6 33 13 33 586.— Totaal 1.095.50 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Verhooging van pensioenen, ingevolge de wet van 29 Mei 1920, (Staatsblad no. 283). In totaal 291.80 Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 215. VI Totaal 215.— Blijft ten laste van Hoofdstuk II Rente van geldleeningen. 369.591.18 In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 7.703.54 33 IV 21.056.06 33 V 1.952.01 33 VI 74.665.56 33 VII 2.306.42 33 VIII 2 24.883.87 4 2.124.49 5 2.181.80 6 386.62 7 29.986.49 9 4.498.15 12 13 2.630.30 14 23.14 15 16 7.028.95 33 IX 1 7.120.66 2 X XI XII XIII XV 1 4 5 7 299.78 26.10571 88.467.71 25.426.74 10.920.98 3.558.22 455.20 4.79370 8.911.25 Totaal 357.487.15 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Transporteeren 226.869,15 234.516,86 1.268,50 1.268,50 40^50 482,— 4070 482,— 74ó' 74ó' 1.268,50 1.268,50 3 3 524,80 536.80 436,25 11,75 453,- 7- 448,— 460,— 76,80 76,80 413.397,02 426.263,14 8.549,61 22.149,58 2.081,95 79.260,74 2.556,44 31.047,34 2.648,79 2.898,88 489,44 37.019,37 5.606,90 8.205,55 21.756,72 2.790,87 85.562,25 2.435,11 27.777,92 2.230,83 2.313,09 466,10 32.895,11 4.851,86 3.46377 25,85 2.99979 24,50 1.946^8 8.708,70 4.43872 8.147,80 3 390,01 325,16 32.861'36 104.194,83 20.591,29 12.230,15 3.859,75 495,67 34.98476 105.582,03 28.527,50 13.109,15 5.143,65 483,40 4.96576 12.527,69 7.207,08 9.430,25 400.569,65 411.687.40 12.827,37 14.575,74 239.773,32 249.169,40 549.158,Of 18 549.158,06 2 3 6 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 10