Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Inkomsten, hoofdstuk VIII 1, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN VAN GEMEENTEWERKEN. Overeen komstig volgno. der UIT GAVEN. Werkelijke INKOMSTEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG voor 1940. 1941. 61 62 63 Transport Alsvoren wegens kosten van onderhoud van school meubelen voor lager onderwijs en gymnastiek en ver zekering tegen brandschade uitgaven geraamd op1.741. algemeene kosten435. Samen 2.176. Alsvoren wegens kosten van het aanschaffen van schoolmeubelen uitgaven geraamd op2.460.— algemeene kosten 664.— Samen 3.124.- Alsvoren wegens kosten van het aanschaffen en het onderhouden van leermiddelen en schoolbehoeften voor het lager onderwijs uitgaven geraamd op823. algemeene kosten214. Samen 1.037.- Transporteeren 26 6.664 159 160 161 96 2.045 98 1.964 48 523 11.199 30 6.985 15.481 2.078 2.700 982 2.176 3.124- 1.037- 12.745 21.818- Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1940. Uitgaven, hoofdstuk VIII 1, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN VAN GEMEENTEWERKEN. Werkelijke UITGAVEN volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1940. 1941. Transport f. Buitengewone werkzaamheden School no. 3.571. 5.200 47 1 en 5 buitenverfwerk 530.— 1 6 nieuwe verlaagde plafonds 2.112.— 1 1 lokaal verven 155.— 5 1 155. 6 brandvrije trap 1.750.— 7 1 1.550.— 7 buitenverfwerk 475.— 13 1 lokaal verven 130.— 14 4 lokalen 540.— 2 en 12 2 nieuwe vloeren 98 m2 490.— 2 verven 270.— 8.157.— Samen 11.728. Onderhoud van schoolmeubelen voor lager onderwijs en gym nastiek en verzekering tegen brandschadef a. 6. c. d. e. SCHOOL N°. s §J V J2 g5 (J - 1-3^ i S V O d 6 c -6 O O c tJ N x3 JS'S- oJ co CP g <u N 2-12 1-5 6a—6b 7a—7b 8-10 3-11 13a—136 Ha146 15 16 17 St. Anth.straat 80.- 70.- 70.- 80.- 80.- 90.- 90.- 70.- 45.- 35.- 20.— 20.- 30.- 30.- 30.— 45.- 30.- 30.— 45.- 45.- 20.- 20.- 20.— 20.- 20.— 20.- 20.- 20.- 20.- 20.— 40.- 35.- 35.- 20.- 50.— 30.- 25.- 3.- 3.- 5.- 4.— 3.- 4.— 2.- 4.— 3.- 5.- Gyron.school. 1 2 25.- 40.- 30.— 10.- 5.— 10.- - 1.— 1.— 810. ƒ410.- 235.- f 243.- 43.- 1.777 Samen 1.741.— Aanschaffing van schoolmeubelen Veranderen, vernieuwing en schilderen van schoolbanken. Aanschaffing en onderhoud van leermiddelen en schoolbehoeften voor het lager onderwijs a. onderhoud van leermiddelen, enz. onderhoud en vernieuwing van schoolborden, enz380.- verschillende leermiddelen en niet dadelijk te noemen werken, inclusief brandverzekering 90. onderhoud en vernieuwing van toestellen in verschillende gymnastieklokalen 140. het bezorgen van leermiddelen uit het depót naar de scholen73. b onderhoud schooltuintjes 683.— 140.— Samen 823.— Transporteeren 1.752 444 5.291 16 1.636 72 01 2.110 - 773 11.728 1.741 !.460 - 823 - 9.174 36 9.810 16.752 27

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 139