a a INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 15, gewone dienst. u 3 a "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 15. Nijverheids-onderwijs. 135 Bijdragen van gemeenten in de kosten van scholen voor het nijverheids-onderwijs a. lager 20.175, b. middelbaar9.925, 136 Teruggaaf door besturen van Nijverheidsscholen van te veel ontvangen subsidie Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 15 60 28.202,24 1.433.13 29.635,37 84.057,03 30.147,— 2.000.- 32.147,— 86.936,34 30.100,- 2.000,- 32.100,- 90.140,- UITGAVEN, HOOFDSTUK Vffl, 15, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 15. Nijverheidsonderwijs. Subsidie voor scholen voor het lager nijverheids onderwijs a. ambachtsschool39.810, b. industrie- en huishoudschool14.860, c. nijverheids-avondschool2.850, d. avondcursus voorbereiding voor de Middelbare Technische School300, e. machinisten-dagcursus1.870, Christelijke industrie- en huishoud school 3.020,— Bijdragen aan gemeenten in de kosten van scholen voor het lager nijverheids-onderwijs Subsidie aan het onderwijsfonds voor de binnenvaart te Amsterdam, ten behoeve van de binnenvaartschool alhier Dekking van het tekort, dat de vakteekencursus voor volwassenen oplevert Subsidie voor scholen voor het middelbaar nijverheids onderwijs a. technische school26.575, Bijdragen aan gemeenten in de kosten van scholen voor het middelbaar nijverheidsonderwijs Bijdragen in de kosten van het onderwijs volgens het leerlingstelsel aan a. gemeenten b. vereenigingen50, Teruggaaf van te veel betaalde bijdragen door andere gemeenten ingevolge art. 25, 4e lid, der Nijverheids onderwijswet Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 15 57.543,69 161,99 704,49 25.460,— 141,17 45,69 84.057,03 29.635,37 54.421,66 60.255,— 150,- 648,90 642,44 24.690,— 500,— 50,- 86.936,34 32.147,— 54.789,34 61

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 31