I INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII, 3 en 4, gewone dienst. Volgnummer. I OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD in het vorig jaar. BEDRAG thans voorgedragen 185 186 3. Woningbedrijf. Uitkeering van het bedrijf wegens: a. rente34.470.78 b. aflossing 43.880.67 c. annuïteiten 62.922.95 d. retributie e. batig saldo kosten van verzekering, pensionnee ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mer 12) 370.29 g. andere grondslagen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XHI, 3 4. Gasfabriek. Uitkeering van het bedrijf wegens: a. rente9.281.55 b. aflossing 24.503.74 c. annuïteiten d. retributie e. batig saldo 50.829.65 kosten van verzekering, pensionnee ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mers 11 en 12) 48.233.20 g. andere grondslagen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIH, 4 137.107,55 133.267,67 141.644,69 137.107,55 168.514,61 133.267,67 140.438,21 141.644,69 163.648,59 3 3 3 169.838,42 155.176,78 132.848,14 169.838,42 90.022,67 155.176,78 79.360,59 132.848,14 82.018,49 79.815,75 75.816,19 50.829,65 j 78 UITGAVEN, HOOFDSTUK XIH, 3 en 4, gewone dienst. 1941. 3 d M "o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 371,81 371,81 370,29 25.418,38 24.219,65 23.012,58 41.397,30 41.397,30 41.397,30 61.340,85 57.512,80 57.512,80 39.986,27 16.936,65 35.945,47 3 3 5.410,15 168.514,61 140.438,21 163.648,59 137.107,55 133.267,67 141.644,69 31.407,06 7.170,54 22.003,90 44.599,76 44.755,57 48.233,20 10.919,17 10.101,28 9.281,55 24.503,74 24.503,74 24.503,74 10.000,— 3 3 90.022,67 79.360,59 82.018,49 169.838,42 155.176,78 132.848,14 3 3 3 546 l 547 548 549 550 551 3. Woningbedrijf. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245 en 251) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 3 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 3 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 3 komende Uitkeering aan het bedrijf wegens: a. nadeelig saldo 35.945.47 b. andere grondslagen Bijdrage aan hoofdstuk XIII 3 van den kapitaaldienst, ter reserveering van het verschil tusschen de te ontvangen en de verschuldigde annuïteiten ter zake van de „Pensioen- fondsleening" Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 3 552 553 554 4. Gasfabriek. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245 en 251) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 4 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIIJ, 4 komende Bijdrage aan Hoofdstuk II van den gewonen dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 4 79

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 40