Memorie van Toelichting Inkomsten en Uitgaven Gemeente Leeuwarden. 1941. Provincie Friesland. tot de begrooting van voor den dienst van 9 De Gedeputeerde Staten der provincie FRIESLAND gezien de vorenstaande begrooting van inkomsten en uitgaven van de gemeente LEEUWARDEN, voor den dienst van 1941 gezien artikel 242 der Gemeentewet BESLUITEN de voorschreven begrooting goed te keuren. LEEUWARDEN, Be Gedeputeerde Staten voornoemd Voorzitter. Griffier. 132 Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 1940.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 66