1950. VIII, 2 A. 392—395. UITGAVEN 392 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwenalsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Begroting Rekening 1946 2.288,— 1946 2.390,51 1947 - 1.618,— 1947 - 1.350,84 1948 - 7.136,50 1948 - 10.854,54 1949 - 3.199,— Zie volgno. 372. gewoon onderhoud1.531, buitengewoon onderhoud - 12.786, ƒ14.317,— bedrijfskosten Gemeentewerken - 3.722, 18.039,— 1950 - 18.039,- 393 Onderhoud van schoolmeubelen Zie volgno. 374. gewoon onderhoud1.428,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 290,- Begroting 1946 1.151,- 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 2.062,— 1.944,— 2.280,— 1.718, Rekening 1946 751,19 1947 1948 1.567,27 1.414,59 1.718,- Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften Begroting 1946 2.068,— 1947 - 3.150,— 1948 - 2.778,— 1949 - 4.283,— 1950 - 3.238,— Een bedrag van ƒ6,per leerling wordt beschikbaar gesteld. Bovendien wordt ten behoeve van het handwerkonderwijs 0,50 per meisjesleerling uitgetrokken en voor het onderwijs in de handenarbeid een bedrag van ƒ1,per jongensleerling. Gerekend wordt op 475 leerlingen en 175 meisjesleerlingen, zodat op deze post dient te worden geraamd 475 X ƒ6,175 X 0,50 4 300 x ƒ1,is rond 3.238, Rekening 1946 2.457,13 1947 - 3.201,07 1948 - 4.939,40 395 Kosten van advertentiën en telefoonaansluitingen Begroting Rekening 1946 20,— 1946 113,42 1947 - 75,— 1947 - 1948 - 225,— 1948 - 120,29 1949 - 180,— 1950 - 236,— 2 scholen hebben een telefoonaansluiting, waarvan de kosten voor 1950 worden ge raamd op: abonnementskosten126, gesprekkosten - 60, 186,- kosten van advertentiën - 50, 236,- 114 VIII, 2 A. 396—401. 396 Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen Begroting '1946 5.647,- 1947 - 7.370,- 1948 - 7.936,- 1949 - 9.550,- Zie volgno. 377. 1950 - 11.449,- gewoon onderhoud9.541, bedrijfskosten Gemeentewerken - 1.908, 1950. UITGAVEN Rekening 1946 8.288,61 1947 - 6.600,28 1948 - 8.523,66 ƒ11.449,— 397 Kosten van schoolbibliotheken Begroting Rekening 1946 55,- 1946 15,60 1947 - 210,— 1947 - 174,— 1948 - 185,— 1948 - 166,91 1949 - 465,— 1950 - 380,— Voor dit doel wordt 0,80 per leerling uitgetrokken. Gerekend naar 475 leerlingen is de raming derhalve ƒ380, 398 Kosten van de oudercommissies Begroting 1946 45,— 1947 - 60,— 1948 - 60,— 1949 - 60,— 1950 - 75,— Rekening 1946 1947 - 1948 - Aan drie oudercommissies wordt een vergoeding van 25,per commissie toegekend. Zie ook de toelichting bij volgno. 379. 45,- 60,- 60,- 399 Kosten vallende op het houden van ouderavonden Een bedrag van ƒ30,wordt geraamd. Begroting Rekening 1946 38,— 1946 7,50 1947 - 38,— 1947 - 40,— 1948 - 30,— 1948 - 7,50 1949 - 30,— 1950 - 0 1 399A Betaling wegens over een vorige dienst te veel genoten vergoeding van het Rijk krachtens art. 56 der Lager-onderwijswet ig20 Begroting Rekening 1950 630,— De afrekening van de over 1948 betaalde onderwijzerssalarissen wordt in 1950 tegemoet gezien. Aan voorschotten is ontvangen een bedrag van ƒ86.890,over 1948 is uitgekeerd 86.280,10, zodat op een restitutie aan het Rijk van rond 630,moet worden gerekend. 401 Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vacerende betrekkingen Begroting Rekening 1946 10,— 1946 85,08 1947 - 100,— 1947 - 4,90 1948 - 100,— 1948 - 5,60 1949 - 50,— 1950 - 50,— Raming van een bedrag van 50,wordt voldoende geacht. 115

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 131