VIII, 4. 409—413. 1950. UITGAVEN abonnementskosten126, gesprekkosten - 60, 186,— kosten van advertentiën - 150, 336,- 410 Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen Begroting Rekening 1946 9.812— 1946 10.835,26 1947 - 13.715— 1947 - 13.198,52 1948 - 14.371,— 1948 - 14.296,99 1949 - 29.871,— 1950 - 16.294,— schoolgebouw aan de Wissesdwinger (nos. 4 en 18): verlichting700, verwarming - 2.300, beloning concierge en werksters met vervanging bij ziekte- 5.600, waterlevering- 160, vergoeding gereedschappen - 94, veeg- en schoonmaakmateriaal- 40, 8.894,- schoolgebouw Ged. Keizersgracht (no. 22): verlichting 250, verwarming - 1.500, beloning concierge met vervanging bij ziekte- 2.600, waterlevering- 80, vergoeding gereedschappen - 112, veeg- en schoonmaakmateriaal- 30, 4.572,— ƒ13.466,— bedrijfskosten Gemeentewerken- 2.828, ƒ16.294,— 411 Kosten van schoolbibliotheken Begroting Rekening 1946 82,— 1946 45,— 1947 - 346,— 1947 - 252,48 1948 - 350,— 1948 - 304,27 Voor dit doel wordt ƒ0,80 per leerling uitgetrokken. Gerekend naar 930 leerlingen wordt hier geraamd ƒ744, 1949 - 848,— 1950 - 744 412 Kosten van de oudercommissies Begroting Rekening 1946 35,— 1946 35 1947 - 45,— 1947 - 45,— 1948 - 60,— 1948 - 60,— 1949 - 60,— 1950 - 75,— Aan de oudercommissies wordt 25,uitgekeerd ter dekking van gemaakte onkosten. Voor 3 oudercommissies wordt hier derhalve ƒ75,geraamd. Zie de toelichting bij volgno. 379. 413 Kosten vallende op het houden van ouderavonden Begroting Rekening 1946 25,— 1946 8,— 1947 - 25,— 1947 - 1948 - 25,— 1948 - 45,35 1949 - 25,— 1950 - 45,— Voor het houden van ouderavonden van de U.L.O.-scholen wordt 45,uitgetrokken. 118 VIII, 4, 5. 414—422. 1950. UITGAVEN 414 Betaling wegens over een vorige dienst te veel genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager-onderwijswet 1920 Begroting 1946 memorie 1947 - memorie 1948 - memorie 1949 - 8.031,— 1950 - memorie Rekening 1946 1947 - 1948 - 8.030,69 Het is niet bekend of op deze post uitgaven zullen worden gedaan. 416 Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vacerende betrekkingen Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 100,— 100,— 250,— 250,— 250,— Rekening 1946 215,97 1947 - 216,30 1948 - 68,12 Een bedrag van 250,wordt voldoende geacht. 418 Betaling aan het Rijk wegens over een vorige dienst te weinig ingehouden of in rekening gebrachte pensioensbijdragen der onderwijzers Begroting Rekening 1949 1950 memorie memorie Het is niet bekend of uitgaven ter zake zullen plaats hebben. 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. 422 Jaarwedden en wedden der onderwijzers Begroting Rekening 1946 31.200,— 1946 43.735,08 1947 - 33.600,— 1947 - 47.783,44 1948 - 45.434,— 1948 - 47.554,26 1949 - 48.078,— 1950 - 49.630,— De post is als volgt samengesteld: jaarwedden personeel (school no. 9) 48.705, tijdelijke vervanging van personeel- 400, vergoeding ingevolge Verplaatsingskostenverordening (Gem. blad 1949 no. 9)- 500, keuring en controle bij ziekte- 25, Totaal49.630,— Voor de toelichting omtrent de regeling van de jaarwedden wordt verwezen naar volg no. 371. 119

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 133