2 IX. 547. 1950. UITGAVEN HOOFDSTUK IX. Maatschappelijke steun en voorzorg. Kosten van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken Begroting 1946 1947 1948 1949 1950 53.914,- 72.000,- 109.328,- 129.244,- 131.682,- Rekening 1946 80.866,43 1947 - 92.743,25 1948 - 118.877,96 De dienst is ingesteld bij raadsbesluit van 30 October 1934 (Gemeenteblad 1935 no. 5) en staat onder rechtstreekse leiding van het Gemeentebestuur. De kosten van de dienst worden direct uit de gemeentebegroting bestreden. Op de begroting van de instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon worden uitsluitend ontvangsten en uitgaven geraamd, voor zoveel betreft haar taak ten aanzien van de armenzorg. Deze post is als volgt geraamd: a. jaarwedden en dergelijke: Rang Aan tal Bezoldiging salaris tijdelijke loonbijslag tijdelijke loontoelage kinder toelage Totaal directeur commies le kl commies adj .-commies klerk schrijver le kl schrijver 2e kl machineschrijver huisbezoeker le kl huisbezoeker 2e kl maatsch. werkster le kl. maatsch. werkster 2e kl. 1 1 4 2 3 3 1 8 6 1 1 7.380,- - 5.100,- - 16.785.- - 7.150,- - 9.530,- - 5.130,- - 8.395,- - 1.350,- - 25.460,- - 19.160,- - 3.000,- - 3.080,- 108,— 162,— 108,— 162,— 389,- 324,— 54,- 54,— 13,20 13,20 13,20 39,60 79,20 39,60 444,- - 200,- - 800,- - 356,- - 156,- - 624,- - 2.112,- - 1.536,- 7.837,20 5.300- 17.598,20 7.627,20 9.692,- 5.394,- 9.220,60 1.350,- 28.040,20 21.059,60 3.054,- 3.134,- rijwieltoelage voor 14 huisbez., 2 maatsch. werksters en 1 klerk (gezinsverzorgster) 17 X 54,ƒ918 rijwieltoelage voor schrijver le kl. (bode) 1 X 27,- 27, keuring en controle bij ziekte 119.307, 945,- 30,- 120.282,- De jaarwedden en kindertoelagen zijn geregeld in de Jaarwedderegeling 1947 en in de Kinderbijslagverordening. b. administratiekosten kantoorbehoeften (w.o. aanschaffen 4 dossierkasten)3.500, drukwerken- 2.000, telefoonkosten (waaronder ƒ72,50 aan de directeur voor particuliere aan sluiting)- 2.400, abonnementen- 350, reis- en verblijfkosten- 850, kosten van verificatie van kas en boeken- 1.150, briefporten, vrachten en andere kleine uitgaven- 1.150, 11.400, 131.682, 148 1950. IX. 548-550. UITGAVEN 548 Kosten van onderhoud, schoonhouden, verlichting, verwarming en verzekering tegen brand schade van de bureaux van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken Begroting Rekening 1946 2.982,— 1946 4.554,02 1947 - 5.307,— 1947 - 4.434,62 1948 - 5.116,— 1948 - 5.374,08 1949 - 6.900,— 1950 - 10.376,— onderhoud gebouw en meubelen: onderhoud gebouw800, meubelen- 90, centrale verwarming - 100, gordijnen - 100,— schoonmaken glasruiten- 20, 1.110,— saus- en verfwerk in verschillende lokalen600, aanschaffen van nieuwe gordijnen - 600, 8 bureaux en stoelen- 2.080, 2 stalen kasten- 980, 4.260,— verlichting en verwarming, beloning schoonmaakster, enz.: verlichting en verwarming1.400, waterlevering- 30, beloning schoonmaakster met vervanging en stoker. - 1.700, vergoeding gereedschap, enz- 31, verzekering tegen brandschade - 44, 3.205,— 8.575,- bedrijfskosten Gemeentewerken- 1.801, ƒ10.376,- 550 Kosten van overbrenging, plaatsing en verpleging van arme krankzinnigen Begroting 1946 1947 1948 1949 1950 177.650,- 191.300,- 248.000,- 265.250,- 327.250,- Rekening 1946 187.823,02 1947 - 224.245,67 1948 - 266.608,28 Voor rekening der gemeente worden verpleegd: 149

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 148