BIJLAGEN XV 763—764A 1950. UITGAVEN HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. 763 Uitkeringen overeenkomstig artikel 40 der Arbeidsovereenkomstenverordening en overboeking van het restant naar de volgende dienst 13.407, Zie volgnos 10 en 704. Eventuele uitkeringen aan daarvoor in aanmerking komend personeel moeten uit deze post gekweten worden, terwijl het restant van de inhoudingen, renten en bijslagen naar de volgende dienst dient te worden overgebracht. 764A Aanschaffing lettermateriaal gemeentelijke drukkerij2.500, Aanvulling van het lettermateriaal voor de gemeentelijke drukkerij is noodzakelijk. De kosten ad ƒ2.500,worden door middel van een bijdrage van de gewone dienst aan de kapitaaldienst in 10 jaren gedekt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 163