BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN EN VAN KAPITAALSINKOMSTEN EN -UITGAVEN VAN HET GEMEENTELIJK ELECTKICITEITBEDRIJF EN VAN GEMEENTELIJKE GASFABRIEK VOOE HET DIENSTJAAR 1950

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 167