- 84 - Tot en met het dienstjaar 1949 ê'af 4e begroting van baten en lasten van de Gemeentereiniging slechts een opsomming van de verschillende kostensoorten, jget ingang van het dienstjaar 1950 is de begroting ingericht naar een organische opzet en komen de resultaten van bepaalde bedrijfsonderdelen (kostenplaatsen) tot uit drukking, Door deze wijziging wordt een beter inzicht in de kosten van het bedrijf verkregen, Y/aardoor een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk wordt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 211