1950 211*500, I 92 - 241o029,85 Omschrijving der kapitaalsinkomsten Kapitaalsverstrekking door de gemeente Door afschrijving beschikbaar gekomen middelen, te bestemmen voor aflossing- van schuld In rekening-courant opgenomen gelden Nadelig slot Ontvangen in I948 Geraamd voor 60.000,— 21,976,85 659°615,Ü3 32.163,49 1949 23.152,24 660 O000,— 281,999,48 773*755,37 1965*151,72 24 800.000,-- 61.646,5; !097* 754,99! Omschrijving der kapitaalsuitgaven Nadelig slot rekening vorig dienstjaar Kosten van vernieuwing, verbetering en uitbreiding van het bedrijf Aflossing van schuld aan de gemeente In rekening-courant gestorte gelden Uitgegeven in 1948 76.740,94 25*355,84 12.043,56 Geraamd voor 1949 51.000, 13.121,87 659*615,03 660.000 \f 773*755*37 965*151,72 1950 73* 133,12j 211.500, 13*121,87! 800.000, 1097*754,99

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 215