100 350,-" 20,™ 270,— V 1.040, 200, - 200,- 5.2 PARKEN EN PLANTSOENEN 5.21 Rengerspark nadelig saldo 1949 14.070,— 1950 12.480,— I2.48O,— 5.22 -1 pacht 5.22 Prinsentuin nadelig saldo 1949 13.616,- 1950 15.859,- 1.300 15.859,- transporteren 29.63?,' 5.2 PARKEN EN PLANTSOENEN 5.22 -2 5o21 Rengerspark personeelskosten? arbeidslonen 5.OOO,-- wachthouden II I.5OO,— bedrijfskosten gem, werken ft 3,800,— onderhoudskosten? onderhoud gehouwen e.d. 400, park II 100,— afkeringen ft 150,— aanschaffen banken 1! 360,-- bedrijfskosten gem. werken tt 400,— overige kosten? v/at er 20,— bomen, heesters, planten,zaden" 200,— grond, mest, grind tl 250,— naambordjes II 50, bedrijfskosten gem, werken tl 25O,— 5-22 Prinsentuin personeelskosten? arbeidslonen 5.OOO,— wachthouden II I.5OO,— bedrijfskosten gem. werken 11 3.800,— onderhoudskostens gebouwen: onderhoud gebouwen 1.125,- meubilair" 300,' 1.930,- volière schoonmaken enz. bedrijfskosten gem, werken tuin? 350,- 889,- 11 onderhoud vijver banken bootje aanschaffen banken 11 bedrijfskosten gem. werken 300,— -5 overige lcostens gereedschappen water tonnenbelasting bomen,planten,zaden grond, mest, grind vogels en vogelvoeder bedrijfskosten gem. werken 10.300,- 'f 4.594,- 125,- 50,- 25,- 275,- 350,- 1.410, 770, 10.300,- 5.634. 1.225,- transporteren 29.639,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 293