"lage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Leeuwarden, 1950. BIJLAGE ITO. 6. BIJLAGE NO. 6. Aan de Gemeenteraad. Onder overlegging van zijn daartoe strekkend ver zoekschrift stellen wij u voor te besluiten: aan H.P. HUIZILGA, onderwijzer aan gemeenteschool no.22 (uitgebreid lager onderwijs), als zodanig eervol ontslag te verlenen met ingang van een door Burgemeester en Wet houders te bepalen dag. Leeuwarden, 19 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAL DER MEULEL, Burgemeester. ToBAKKER, Secretaris. srzonden 25 Januari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 319