I Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO. 164. BIJLAGE NO.164. Aan de Gemeenteraad. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U in overweging te besluiten te benoemen aan de Middel bare Handelsavondschool; I. met ingang van 16 September 1950 en onder toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als leraar van de voormalige Mid delbare Avondhandelsschool: a. tot directeur E.G.SCHAAPMAN, waarnemend directeur van de voormalige Middelbare Avondhandelsschool; b. tot leraar in boekhouden en handelsrekenen J.YAN KUIK; c. tot leraar in de Duitse taal en handelscorrespondentie M.ZIJISTRA; II. voor de duur van het cursusjaar 1950-1951: a. tot leraren in Nederlands: J.GR00TH0FF, J.KOOISTRA, R.VAN DER NOORD en J.VAN DER WAL; b. tot leraren in Duits: C.VERMEER en H.SMEDFiS; c. tot leraren in Engels: P.BILSTRA, JGRAAFSMA en MSTBUNEBRINK d. tot leraren in Duits en boekhouden: A.VAN SNGEN en J.OOSTRA; e. tot leraren in boekhouden en handelsrekenen: J .H .DB JAGER en R.H.W01DRING; f. tot leraar in boekhouden en handelsrecht: P.VAN KUIK; g. tot leraar in boekhouden, handelsrekenen en handelsrecht: A.DE BOER, allen gedurende de cursus 1949-1950 als tijdelijk leraar verbonden aan de voormalige Lagere Avondhandelsschool of aan de voormalige Middelbare Avondhandelsschool. Leeuwarden, 14 September 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 16 September 1950. >1- i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 551