beleidsplan 1978 - 1982 tylQjC. If ok ft Verslag van de commissie van rapporteurs met antwoord van Burgemeester en Wethouders

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1977 | | pagina 1