-2- 250.000,is 8.308.500,door te besluiten overeenkomstig bijge voegd ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, JoS. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. No. 5254. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage nr. 120 BESLUIT I. Ten behoeve van de bouw van het radiotherapeutisch centrum op lokatie zuid een krediet beschikbaar te stellen van 8.3O8.5OO, II. De uitvoering van deze werkzaamheden onderhands aan te besteden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 160