-3- Qok de Culturele Raad in deze gemeente heeft geadviseerd ook in deze gemeente de S.Q.N.M.-richtlijnen in te voeren. Het is de bedoeling dat de regeling ingaande 1980 van kracht wordt zodat bij het opmaken van de gemeente-begroting voor 1980 hiermede rekening kan worden gehouden, Wij stellen u voor dienovereenkomstig te besluiten. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester. J.P.van der Kooi. H.Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 89