Cornjum. a. lid: de heer A. Spoelstra, Swartesingel 1, Cornjum b. plv. lid: vacature Jelsum. a. lid: de heer J. Keizer, Aldlânsdyk 18, Jelsum. b. plv. lid: de heer A. Ruijne, Boarnsylsterwei 34, Jelsum. Van de vereniging voor dorpsbelangen te Finkum is geen aanbeveling ontvangen. De standsorganisaties bezetten in deze kommissie 2 zetels. Hiervoor zijn de volgende voordrachten ingediend: a. lid: de heer H.F. Gerbens, Lege Hearewei 43, Stiens. b. plv. lid: de heer B. Kalsbeek, Wurgedyk 14, Stiens. c. lid: de heer TjVeenstra, Harnsterdyk 8, Stiens. d. plv. lid: de heer A. Dotinga, Wurgedyk la, Stiens. Vereniging van Handel en Ambacht te Stiens. a. leden: 1. de heer H.B. Atema, M. Hoogeveenstrjitte 3, Stiens. 2. de heer H. Tromp, Langebuorren 18, Stiens. b. plv. leden: De vereniging is er helaas niet in geslaagd hiervoor een aanbeveling te doen. Vanaf deze plaats zeggen wij al degenen die niet in deze kommissie terug keren dank voor al hetgeen zij in het belang van de gemeente hebben gedaan. Wij stellen u voor tôt benoeming over te gaan. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijgevoegde stembrief. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester J.P. v.d. Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 6