Nr. 84/21 V De raad van de gemeente Leeuwarderadeelj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 1984; gelet op het bepaalde in de artikelen 171 en 228 van de gemeentewet; b e s 1 u i t; tôt openbare verkoop van de voormalige ambtswoning Wylpstrjitte 12 teStiens onder de gebruikelijke voorwaarden. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn vergadering van 23 februari 1984. de sécrétari, itter Boschma) ioi)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 40