9 noodzakelijk op grond van de artikelen in de R.W.W. - het merendeel der gemeenten heeft zich bij het uitbrengen van het advies laten leiden door praktische overwegingen. Op grond van deze praktische overweging geven wij u in overweging in te stemmen met de statutenwijziging. Burgemeester en wethouders van LEEUWARDERADEEL, secretaris, burgemeester, J.J. Kingma) (Mr. C. Bijl)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 43