Wat tannest wij tfoen? Natuurlijk kunnen wij, als relatief kleine gemeente, niet de hele wereld redden. Wij vervullen wel een voorbeeldfunctie richting onze burgers en kunnen met ons beleid en handelen op kleine schaal een stap zetten richting een duurzame samenleving. Voor elke gemeente in Nederland geldt dat ze een aantal rollen heeft. Elk van deze rollen heeft raakvlakken met duurzaamheidsbeleid. Voorbeeldrol: opdrachtgever en inkoper5 Voortrekkersrol: bij agenderen klimaatbeleid, visieontwikkeling en leiderschap om innovatie te stimuleren 8 Voorlichtende en faciliterende rol richting burgers en bedrijven Vergunningverlener en handhaver Subsidies Onze gemeente heeft niet veel geld beschikbaar voor duurzaamheid, het geld dat er is moet de gemeente dan ook zo slim mogelijk inzetten: Veel resultaat voor zo weinig mogelijk geld. Daarom heeft de gemeente ook op 11 november 2008 een aanvraag ingediend bij SenterNovem voor de zogenaamde 'SLoK'-subsidie. Wij hebben subsidie aangevraagd voor de volgende projecten: Project 1 Project 2 Project 3 Project 4 Project 5 Project 6 Project 7 Project 8 Handhaving EPC Beleidsmatige aanpak openbare verlichting en installaties Opzet energiemanagement Duurzame energievisie gemeente Leeuwarderadeel Reductie overige broeikasgassen (koelen bij supermarkten) Bestaande woningvoorraad Promotie Klimaatstraatfeest Standaardenergievoorschriften en handhaving 5 Met ingang van 2010 moeten gemeenten voor 75% duurzaam inkopen. Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 29