I Algemene dekkóngsmiddelen O O o I o l I 0 Baten Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Leeuwarderadeel in zijn openbare vergadering van 26 januari 2017. west Friesland 6662100 Huishoudelijke verzorging/WMO 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -20.228 -20.228 -20.228 -20.228 0 6662100 Huishoudelijke verzorging/WMO 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 14.415 14.415 14.415 14.415 0 6663100 Opvang en beschermd wonen WMO 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 0 6663100 Opvang en beschermd wonen WMO 4425999 Overige uitgaven Nee 0 0 22.700 22.700 22.700 22.700 0 6663100 Opvang en beschermd wonen WMO 4425999 Overiqe uitqaven Nee 0 0 85.000 85.000 85.000 85.000 0 6670100 Algemeen maatschappelijk werk 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 248.950 248.950 248.950 248.950 0 6671100 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd 4424010 Bijdrage Samenwerking Middelsee gemeenten Nee 0 0 -141.000 -141.000 -141.000 -141.000 0 6671100 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd 4425999 Overige uitgaven Nee 0 0 141.000 141.000 141.000 141.000 0 6672200 PGB WMO en Jeugd (dienstverlening in vorm van uren) 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 59.135 59.135 59.135 59.135 0 6672300 PGB WMO en Jeugd (jeugdhulpverlening) 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 46.136 46.136 46.136 46.136 0 6682100 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -64.479 -64.479 -64.479 -64.479 0 6682100 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 4424017 Bijdrdge Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -6.674 -6.674 -6.674 -6.674 0 6683100 Veiligheid, jeugdreclassering en opvanq Jeuqd 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -57.500 -57.500 -57.500 -57.500 0 Totaal lasten 0 154.245 154.245 154.245 154.245 0 Saldo -154.245 -154.245 -154.245 -154.245 Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag begroting Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020 Bedrag 2021 6980100 Mutaties res. In verband met hoodf. 0 t/m 9 8600000 Onttrekkinq aan reserves Nee 0 0 -20.321 -20.321 -20.321 -20.321 0 6980100 Mutaties res. In verband met hoodf. 0 t/m 9 8600000 Onttrekking aan reserves Nee 0 0 174.566 174.566 174.566 174.566 0 Totaal baten 0 154.245 154.245 154.245 154.245 0 Saldo 154.245 154.245 154.245 154.245 0

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 27