O Onderdeel BESPREEKPUNT RAAD Agendapunt 13 Notitie FNP Inkoop-en Aanbestedingsbeleid Leeuwarderadeel £o\

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 59