Daarnaast communiceert de gemeentelijke organisatie ook met haar omgeving, de externe communicatie. De omgeving bestaat uit inwoners, maar ook uit bedrijven die zijn gevestigd in de gemeente, de leveranciers van de gemeente, omringende gemeenten, de provincie, het Rijk en de media. De 'digitale snelweg' is daarbij een van de belangrijkste instrumenten. Bij zowel de interne als de externe communicatie is met name aandacht besteed aan de communicatie rondom de herindeling. Er is duidelijk gecommuniceerd over de veranderingen bij Belastingen. Ook was er in de Stienser een themapagina over de herindeling. Afvaardigingen van verenigingen uit Leeuwarderadeel en Littenseradiel hebben tijdens een bijeenkomst hun vragen over de harmonisatie van beleid kunnen stellen. Deze bijeenkomst is samen met gemeente Leeuwarden georganiseerd. Voor nieuwe inwoners was er een actief nieuw programma: Tour de Leeuwarderadeel. Bij de totstandkoming en uitvoering van plannen zijn burgers, bedrijven en instellingen zoveel mogelijk geïnformeerd. In provinciaal verband heeft de gemeente actief meegedaan in de campagne van Omrin (sortibak). 63 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 159