Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten Functie Omschrijving functie Afwijking begroting /rekening Waarvan apparaats lasten Afwijking overige budgetten 120 Brandweer en rampenbestrijding 19.461 15.696 3.765 140 Openbare orde en veiligheid 36.367 17.177 19.190 Totalen 55.828 32.873 22.955 Toelichting op de (analyse van) afwijking in de overige budgetten groter dan 10.000 Bedrag+/- Lagere kosten uitvoering handhaving 7.000 Lagere kosten/bijdragen derden 7.000 Hogere bijdrage Veiligheidsregio -3.000 Lagere kosten inzet BOA's (Buitengewone Opsporingsambtenaren) 7.000 Onderbesteding budget officier bevolkingszorg (uitvoering door eigen personeel, kosten op kostenplaatsen. 5.000 Lagere kosten voor o.a. burgernet, buurtbemiddeling 6.000 85 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 181