Geluidswal "It Skil" te Stiens 002 -10.000 Financiering voet-fietspad op spoortracé Stiens 005 -125.000 Jelsum Kapitaallasten renovatie sportveld en aanleg voet- en 007 0 fiietspad spoorttracé Samenwerking belastingen met Leeuwarden 008 828 Inrichting schoolzone voor samenwerkingsschool 009 -17.700 Britsum Administratieve wijziging: corrigeren budget Verkeer 010 0 en vervoer Voorjaarsnotitie 2016 aanvulling 09.06.2016 017 -459.173 Resultaat 2016 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.210.100 Wegen en straten 334.033 6.210.200 Weg- en straatmeubilair -4.743 6.210.300 Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding -550 6.210.400 Straatreiniging -8.969 6.210.500 Openbare verlichting 41.006 6.210.600 Verkeersveiligheid 18.937 6.210.700 Verkeer en vervoer 35.969 6.211.100 Verkeersveiligheid 0 6.211.200 Verkeer en vervoer -1 6.221.100 Waterwegen 21.694 6.221.110 Bruggen, kades, beschoeiingen en duikers 10.641 6.722.100 Riolering gecombineerd 52.454 6.726.100 Baten riolering gecombineerd 14.385 514.856 Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten Functie Omschrijving functie Afwijking begroting /rekening Waarvan apparaats lasten Afwijking overige budgetten 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 415.683 114.488 301.195 211 Verkeersmaatregelen te land -1 -1 221 Binnenhavens en waterwegen 32.335 17.457 14.878 722 Riolering 52.454 11.586 40.868 726 Baten rioolheffing 14.385 14.385 Totalen 514.856 143.531 371.325 Toelichting op de (analyse van) afwijking in de overige budgetten groter dan 10.000 Bedrag +/- 6.210 100 Lagere kosten onderhoud wegen (gestort in reserve Onderhoud wegen) 186.000 Met ingang van 2016 wordt het onkruid met heet water verwijderd. Het budget voor deze wijze onkruidbestijding was op basis van zo reël als mogelijke inschatting tot stand gekomen. Door scherpe inschrijving 87 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 183