21 Programma: 9 Wonen Portefeuillehouder: Mevr. G. Visser Functie 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 830 Bouwgrondexploitatie Lasten Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ voor na wijziging rekening wijziging 96.344 158.264 201.047 -42.783 55.391 63.891 26.694 37.197 52.225 55.225 55.938 -713 406.189 408.260 317.492 90.768 214.626 133.896 162.826 -28.931 824.774 819.535 763.996 55.539 Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ Functie voor na wijziging rekening wijziging 810 Ruimtelijke ordening 0 128.719 129.219 500 820 Woningexploitatie woningbouw 0 0 0 0 821 Stads- en dorpsvernieuwing 0 0 0 0 823 Bouwvergunningen (O mgevi ngsvergu n n i ngen 152.250 72.250 77.265 5.015 830 Bouwgrondexploitatie 147.000 110.014 135.193 25.179 Baten 299.250 310.983 341.677 30.694 Gerealiseerd resultaat voor bestemming -525.524 -508.552 -422.319 86.233 Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 Gerealiseerd resultaat na bestemming -525.524 -508.552 -422.319 86.233 Incidenteel De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen: Omschrijving Lasten Baten Kosten bouwrijpmaken 10 kavels inbreidingslocaties aan de Felixwei en Lysterbeipaad 66.000 Opbrengst verkoop 10 kavels inbreidingslocaties aan de Felixwei en Lysterbeipaad 129.000 Begrotingshistorie Tussentijdse bijstellingen Administratieve wijziging: Structurele gevolgen Najaarsnotitie 2015 Voorjaarsnotitie 2016 Najaarsnotitie 2016 Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/- 006 -2.071 19.05.2016 012 36.500 25.10.2016 019 -17.457 105 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 201