leidend is. Daarbij is financiële ruimte in de vorm van een reserve sociaal domein in de gemeentebegroting noodzakelijk om bovenstaande werkelijk te kunnen realiseren. Door de samenvoeging met Leeuwarden zal Leeuwarderadeel uit de gemeenschappelijke regeling Dienst SoZaWe treden. Om dit (financieel) in goede banen te leiden is een bindend advies gevraagd aan een onafhankelijk bureau. De uitkomst van dit advies zal met de raad worden gedeeld. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017 Gebiedsteam Leeuwarderadeel Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan en Empatec Mantelzorgbeleid respijtzorg Opbouwwerk Gezondheidsbeleid Dorpshuizen Bibliotheken Noord Fryslan Huisvesting statushouders Participatiewet Gebiedsteam Leeuwarderadeel Naast de dagelijkse gang van zaken heeft de overgang van gebiedsteam Leeuwarderadeel naar Amaryllis op dit moment alle aandacht. Voor de gebiedsteammedewerkers is dit een spannende tijd: de vraag of ze voldoen aan de kwalificaties (SKJ-registratie is verplicht), het op gesprek gaan, voor zichzelf de keuze maken om wel of niet over te gaan en een eventueel afscheid van de moederorganisatie. Het houdt de gemoederen bezig. Intern betekent dit ook dat er de nodige personeelswisselingen zijn. Mensen die die niet voldoen aan de kwalificaties of zelf besluiten om niet over te gaan, kiezen ervoor om nu al te stoppen. We gaan er van uit dat we dit op basis van de afspraken met onze partnerorganisaties kunnen opvangen. Er is dan ook (nog) geen reden om af te wijken van de begroting 2017.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 260