Niet woningen: De eigenaren van nlet-woningen gaan meer betalen; De gebruikers van nlet-woningen gaan meer betalen en dan met name gebruikers met een groot waterverbruik. De eigenaren van bedrijfspanden gaan meer betalen. Ook de gebruikers van bedrijfspanden gaan meer betalen en dan met name gebruikers met een groot waterverbruik. Onderstaand overzicht geeft het aantal bedrijven weer die met een verhoging van de belastingdruk te maken zullen krijgen. In dit overzicht is rekening gehouden met een gemiddeld waterverbruik. Mocht het waterverbruik in werkelijkheid hoger zijn dan kan de belastingdruk meer toenemen. Nadeel Bedrijven/ inC Ondernemers 0-500 183 500-1000 127 1.000-1.500 83 1.500-2.000 40 2.000-2.500 26 2.500-3.000 18 3.000-3.500 5 3.500-4.000 6 4.000-4.500 1 4.500-5.000 5 5.000-5.500 2 6.000-6.500 2 6.500-7.000 2 7.000-7.500 1 12.500-13.000 1 Eindtotaal 502 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 67