Aantallen WOZ-objecten Littenseradiel Aantallen woningen Littenseradiel Waardeklasse Woningen Woningen (x 1.000) niet vrijstaand vrijstaand Totaal <100 134 21 155 100 - 200 423 267 690 200 - 300 33 292 325 300 - 400 104 104 400 - 500 34 34 >500 12 12 Eindtotaal 590 730 1.320 Gemjddelde waarde 128.244 236.942 188^358] Aantallen nlet-woningen Littenseradiel Waardeklasse Niet- Rest (x 1.000) Agrarisch agrarisch categorie Totaal tot 200 13 43 138 194 200-400 49 15 5 69 400-600 20 3 5 28 >600 12 2 14 Eindtotaal 94 61 150 305 Gemiddelde waarde 379.394 155.918 66.407 180.770| Onder 'restcategorie' wordt begrepen o.a: basisschool, begraafplaats, bouwterrein, brandweerkazerne, trafo's, verpleegtehuis, etc.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 77