Blad 7 Wat betekent dit voor de belastingopbrengst? De gewenste belastingopbrengst wordt bepaald door de oude opbrengsten van gemeente Leeuwarden, Leeuwarderadeel en het overkomende deel van Littenseradiel bij elkaar op te tellen. Hieronder treft u een overzicht aan van de geraamde belastingopbrengst voor algemene heffingen, gebaseerd op de objecten die overkomen naar Leeuwarden. In beeld is gebracht wat het effect is van de verschillen in de tarieven van de Leeuwarderadeel en Littenseradiel versus Leeuwarden en de gevolgen voor de opbrengst. Vergelijking betastingopbrengsten herindeling 2018 Bedraden x 1000 Tarieven 2017, waardepeildatum 1*1-2016 Het uitgangspunt is dat de totale belastingopbrengst niet zal stijgen als gevolg van de herindeling. Bij het hanteren van de Leeuwarder tarieven zou de opbrengst echter €0,28 min hoger uitkomen. Om dit te voorkomen zal het tarief OZB naar beneden worden bijgesteld zodat er geen sprake meer is van een opbrengststijging. Ten opzichte van de totale opbrengst van algemene heffingen is dit een gemiddelde verlaging van de belastingdruk met 0,9 voor alle belastingplichtigen. Wat betekent dit voor de belastingdruk? De tariefstructuur van de gemeente Leeuwarden wordt als uitgangspunt genomen. Dit geldt zowel voor de hoogte van de tarieven als de heffingsmaatstaven. Daarmee wordt de gewenste opbrengst gerealiseerd en blijft de totale belastingdruk in Leeuwarden ongewijzigd. De huidige bewoners en ondernemers van de gemeente Leeuwarden houden in 2018 nagenoeg gelijk blijvende tarieven en belastingdruk. Voor bewoners en ondernemers van Leeuwarderadeel en Littenseradiel treden er wel behoorlijke verschuivingen op. In gemeente Leeuwarderadeel en Littenseradiel kunnen de verschuivingen als volgt worden beschreven: Algemene heffingen Opbrengsten op basis tarieven oude gemeente Opbrengsten op basis tarieven Leeuwarden Verschil Lwdl Utt Lwdl Utt Lwdl Utt Totaal OZ6 woningen 1.522 390 1.171 427 -350 38 -312 OZB niet-woningen 442 148 799 383 357 235 592 Precario - - 6 4 6 4 10 Woonforensen 3 7 - - -3 -7 -10 Totaal 4.051 1.000 3.773 1.428 10 270 280

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 85