Toezeggingen van het COLLEGE aan de RAAD in de vergadering van 7 september 2017 Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste fan 28 septimber 2017 de foarsit G J. Olthof (irs. J.R.A. Boertjens 11 Onderwerp Toezeggingen College Actie door N.a.v. Vragenhalfuurtje Raadsleden: Vraag raadslid Ekas over Brug Stienser Feart Portefeuillehouder zegt toe, n.a.v. verschil in redenering over al dan niet groter 50 vierkante meter, om een en ander nog eens na te kijken en voor de duidelijkheid het op papier te zetten en de raad daarover te berichten. GV

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 11